Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 mars 2011

Så kan miljön i Östersjöns skärgårdar förbättras

Sverige och övriga Östersjöstater står inför stora utmaningar när det gäller att minska utsläppen och förbättra miljön i sina kustvatten för att leva upp till överenskomna internationella åtaganden. Magnus Karlsson har i sin avhandling vidareutvecklat metoder för att förutsäga hur föroreningar transporteras och tas upp av ekosystem i kustzonen.

Den utvecklade metodiken har också tillämpats för att bedöma effektiviteten i olika åtgärder för att minska miljöproblemen. Resultaten från avhandlingen ger en delvis ny bild av hur man åstadkommer miljöförbättringar i kustzonen.

Till följd av det snabba vattenutbytet mellan kusten och utanförliggande hav har åtgärder mot lokala föroreningskällor generellt sett en begränsad effekt. För att åstadkomma väsentliga förbättringar krävs att man tar ett helhetsgrepp på den samlade belastningen till Östersjön och fokuserar insatserna mot de mest kostnadseffektiva åtgärderna.      

I avhandlingen redovisas bland annat hur omsättningen av näringsämnet fosfor, som i för höga koncentrationer i vattnet leder till övergödning, kan kvantifieras med hjälp av matematiska modeller. Vilka faktorer som styr över fosfors förekomst i vatten respektive sediment har undersökts genom provtagningar i ett antal kustområden längs Svealandskusten.   

Transporten av dioxiner och furaner, en ämnesgrupp med toxiska egenskaper som förekommer i förhöjda halter i bland annat fet Östersjöfisk, har under ett års tid följts i ett norduppländskt kustområde. De flöden som mäts upp har legat till grund för utvecklandet av en generell modell för omsättning av dessa substanser.     

– Metodiken som jag utvecklat i avhandlingen har praktiskt tillämpats för att bedöma effektiviteten av olika utsläppsbegränsande åtgärder i kustområden i flera fallstudier. Metodiken har stor potential att kunna användas i det framtida åtgärdsinriktade vattenkvalitetsarbetet, säger Magnus Karlsson.   

Avhandlingen försvaras den 8 april 2011.

För mer information, kontakta: Magnus Karlsson: tel: 0730-789705

Ladda ner avhandlingen från universitetets hemsida [Ref 1].
Uppsala universitet – kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera