Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 mars 2011

Återkommande underlivsbesvär kan vara könsherpes

I en undersökning av patienter vid könsmottagningarna i Göteborg framkom att bara fyra av tio patienter med könsherpes kände till att de hade sjukdomen. Av de som inte visste att de var smittade uppgav ändå en tredjedel typiska symtom för könsherpes vid återbesök. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

I sin avhandling har Matilda Berntsson, specialist i hud- och könssjukdomar på Hudmottagningen Frölunda Specialistsjukhus och forskare vid Sahlgrenska akademin, undersökt hur vanligt det är med könsherpes bland patienter som söker vid könsmottagningarna i Göteborg. I undersökningen ingick cirka 1 000 patienter, både män och kvinnor.

Könsherpes orsakas av herpes simplex typ 2. Viruset infekterar slemhinnorna i underlivet och tar sig därefter vidare till nervknutor invid ryggmärgen. Där stannar sedan infektionen kvar hela livet. Trots att en stor del av dem som smittats inte har några besvär kan viruset aktiveras och spridas vidare vid sexuell kontakt. Sjukdomen kan också ge återkommande besvär i underlivet

– 1 014 patienter, som sökte vård vid könsmottagningarna, Hudkliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sesammottagningen, testades för herpes simplex typ 2. Att det finns antikroppar i blodet visar att man är smittad detta virus, säger Matilda Berntsson.

Testresultatet visade att mer än var femte kvinna och mer än var tionde man var smittad med könsherpes. Bara fyra av tio patienter med antikroppar för herpes typ 2 kände till att de hade könsherpes. Bland patienterna som inte visste att de var smittade uppgav ändå en tredjedel typiska symtom för könsherpes i form av återkommande blåsor och/eller sår i underlivet.

– Undersökningen stärker uppfattningen att könsherpes är vanligt och att de flesta smittade är ovetande om sin sjukdom. Oklara återkommande symtom från underlivet kan vara en oupptäckt könsherpes, som skulle kunna påvisas med en enkel provtagning hos läkare, konstaterar Matilda Berntsson.

Hon föreslår därför att vid oklara symtom från underlivet och oro för könsherpes bör man först och främst söka läkare för bedömning.
– Om symtom och-/eller undersökningsfynd talar för herpes finns bra metoder att testa för sjukdomen. Vid uttalade symtom finns medicin som lindrar besvären och vid täta återfall kan daglig behandling ges förebyggande i längre perioder, förklarar Matilda Berntsson.

FAKTA KÖNSHERPES
Könsherpes orsakad av herpes simplex typ 2 sprids genom sexuell kontakt och fler än 500 miljoner människor i världen är smittade med sjukdomen. I västvärlden bär 10 till 20 procent av befolkningen på viruset vilket gör infektionen till en av de mest spridda könssjukdomarna. Viruset orsakar smärtsamma sår och blåsor i underlivet och i sällsynta fall allvarliga infektioner i hjärna och ryggmärg. Infektionen är livslång och det finns idag inget botemedel eller vaccin mot könsherpes. Herpes simplex typ 1, som i de flesta fall orsakar munherpes/munsår, kan också smitta till underlivet. Könsherpes av typ 1 ger dock mer sällan återkommande besvär.

Avhandlingens titel: Sexually Transmitted Infections Serological, microbiological and microscopical aspects

Avhandlingen försvaras torsdagen den 7 april, klockan 13.00, hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Matilda Berntsson, forskare på avdelningen för dermatologi och venereologi vid Sahlgrenska akademin och överläkare på Hudmottagningen, Frölunda Specialistsjukhus mobil 0733-77 49 96, e-post matilda.berntsson@vgregion.se

Handledare:
Gun-Britt Löwhagen, professor emeritus på avdelningen för dermatologi och venereologi vid Sahlgrenska akademin, e-post gun-britt.lowhagen@gu.se
Petra Tunbäck, överläkare Hudkliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset, medicine doktor, forskare på avdelningen för dermatologi och venereologi vid Sahlgrenska akademin, e-post petra.tunback@derm.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera