Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 mars 2011

Relationer lägger grunden till effektiva regionala nätverk

Att medlemmarna lär känna varandra och utvecklar relationer är det enskilt viktigaste för att regionala strategiska nätverk ska fungera som det är tänkt. I en ny avhandling vid Mittuniversitetet har Edith Andresen analyserat nätverkssamarbete mellan företag, myndigheter och universitet. Hon har också utvecklat en modell för ökad effektivitet och snabbare utveckling av nätverken.

– Att nätverksmedlemmarna lär känna varandra lägger grunden för engagemanget och verksamheten i nätverket. Det är då som möjligheter till samarbete kring varor, tjänster och affärer kommer upp, säger Edith Andresen, som den 25 mars disputerar i företagsekonomi med avhandlingen Dressed for Success – Designing and Managing Regional Strategic Networks. Titeln syftar på att man ska vara iklädd insikten om hur nätverkssamarbete fungerar, för att samarbetet ska leda till framgång för företag, organisationer och regioner.

Med rätt ledning och rätt förutsättningar kan nätverken leda till nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen i regionen men också till resultat med indirekt näringslivskoppling som nya utbildningsprogram och forskningsinstitut.

– Det finns också exempel på att regionala strategiska nätverk gör nytta genom lobbyverksamhet för regionens utveckling, där enskilda företag och organisationer annars kan komma till korta.

Satsningar på regionala strategiska nätverk görs ofta av företag och organisationer i privat och offentlig sektor för att främja utveckling och konkurrenskraft. Nätverken finansieras med både offentliga och privata medel. Nätverken ifrågasätts emellanåt då de kan snedvrida konkurrensen.

– Kritiken är befogad om nätverken genom delvis offentlig finansiering genomför aktiviteter och skapar samarbetsrelationer som snedvrider konkurrensen inom ett visst område. När stora resurser investeras och konkreta resultat uteblir kan det också väcka befogad kritik. Sådana misslyckanden har ofta att göra med brister i nätverkens utformning och styrning, säger Edith Andresen.

Trots att relationer och ledning av nätverken är avgörande, utvärderas denna del varken nationellt eller regionalt.

– Att ta fram relevanta indikatorer för att mäta relationer mellan nätverksmedlemmarna och koppla dem till krav på rapportering, innebär att fokus förskjuts mot aktiviteter som är relationsskapande. Det skulle skapa bättre förutsättningar för nätverken, säger Edith Andresen.

Frågor kan ställas till:
Edith Andresen, tel. 060-14 86 80, mobil 070-307 21 00

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera