Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 mars 2011

Fejkad akupunktur lika bra som riktig

Simulerad akupunktur – även kallad placebo – hjälper lika bra som riktig akupunktur mot illamående hos cancerpatienter vid strålbehandling. Det visar en studie från Karolinska Institutet och Linköpings universitet. De patienter som enbart fick vanliga läkemedel mot illamåendet mådde betydligt mer illa än de akupunkturbehandlade grupperna.

– De goda effekterna tycks alltså inte bero på den traditionella akupunkturmetoden, utan troligen på patienternas positiva förväntan och den ökade omvårdnad som behandlingen innebär. Patienterna fick samtala med de akupunkturbehandlande sjukgymnasterna, de fick beröring och extra tid för vila och avslappning, säger Anna Enblom, sjukgymnast och forskare vid Osher Centrum för Integrativ Medicin, Karolinska Institutet. Studien är en del av hennes avhandlingsarbete vid Linköpings universitet.

I studien ingick 277 patienter vid universitetssjukhusen i Linköping och Lund samt Karolinska universitetssjukhuset i Solna. De genomgick strålbehandling mot cancer i buk- eller bäckenregionen. De delades in i tre grupper. Två lottades till traditionell akupunktur eller till simulerad akupunktur, utan att få veta vilken. Den ena gruppen (109 patienter) fick traditionell akupunktur, där nålar förs ned genom huden och stimulerar bestämda punkter. Den andra gruppen (106 patienter) fick i stället en simulerad akupunktur, med en teleskopisk, trubbig placebonål som bara nuddar huden. De akupunkturbehandlade patienterna jämfördes sedan med de 62 patienter i den tredje gruppen som enbart fått vård enligt ordinarie rutiner med läkemedel mot illamående.

Resultaten visar att de patienter som fått riktig eller simulerad akupunktur mått betydligt mindre illa jämfört med den grupp som bara fått vård enligt ordinarie rutiner. Däremot fanns ingen skillnad mellan de två akupunkturgrupperna. Detta trots att den sammanlagda tiden som placebonålen nuddade huden bara var två minuter under den fem veckor långa behandlingsperioden.

Patientens förväntningar tycktes vara viktiga för effekten; av de patienter som förväntade sig att de skulle må illa gjorde 81 procent det, jämfört med bara 50 procent av de som inte förväntade sig illamående.

– Det är viktigt att komma ihåg att effekten av behandlingen är värdefull för patienterna även om den kan ha orsakats av ospecifika faktorer såsom omhändertagandet och patientens positiva förväntningar. Därför ska vi nu gå vidare och studera vilka delar av proceduren kring akupunktur som faktiskt fungerar, säger Anna Enblom.

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften PLoS ONE. Artikeln heter ”Getting the Grip on Nonspecific Treatment Effects: Emesis in Patients Randomized to Acupuncture or Sham Compared to Patients Receiving Standard Care”, författad av Anna Enblom, Mats Lekander, Mats Hammar, Anna Johnsson, Erik Onelöv, Martin Ingvar, Gunnar Steineck och Sussanne Börjeson.

Läs studien: http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0014766 [Ref 1]
Mer information: Anna Enblom, 0730-221307, e-post: anna.enblom@ki.se
Webb: http://ki.se/OCIM [Ref 2]
Hämta foto och kontakta KI:s presstjänst: http://ki.se/pressrum [Ref 3]
 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera