Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 mars 2011

Djurens välfärd tär inte på konkurrenskraften

Bönder och politiker uttrycker oro över att svenska och europeiska jordbruksproducenter inte konkurrerar på lika villkor med omvärlden på grund av striktare djurvälfärdslagsstiftning. En ny rapport från AgriFood Economics Centre visar dock att fler tullar inte kan motiveras med att striktare lagstiftning skulle ge ökad import.

EU:s bönder står sig väl i konkurrensen med omvärlden, trots att EU ställer höga krav på jordbruksproduktionen internationellt sett.
– Vi har undersökt sambandet mellan regleringar för djurvälfärd i EU och konkurrenskraften. Vi ser att påverkan är väldigt liten på konkurrenskraften och även på handeln, om det existerar någon påverkan överhuvudtaget, säger Anna Andersson, utredare vid AgriFood Economics Centre.

Syftet med rapporten är att undersöka om handelshinder för vissa varor kan vara ekonomiskt försvarbara för att skydda ett samhälles värderingar. Ska exempelvis bönder med krav på en striktare djurvälfärd kompenseras ekonomiskt så att konsumenterna inte ratar EU-produkterna?
– I debatten sägs det ofta att vi inte kan försvara våra egna värderingar hemma, men den åsikten ger studien inte stöd för.

Kostnaden för att skydda de egna varorna, exempelvis genom att införa ökade tullar, är väldigt hög.

– Fler handelshinder skulle höja priset, konsumenterna skulle få ett sämre urval, användandet av våra jordbruksresurser skulle bli sämre och minskad konkurrens skulle leda till en mindre dynamisk industri när trycket på förbättring minskar. EU:s skydd av jordbruksprodukter drabbar redan framförallt fattiga länder och ökade handelshinder riskerar att förvärra situationen ytterligare, säger forskaren.

Att EU har en negativ handelsbalans, alltså importerar mer än vad som exporteras, beror på stor import av exempelvis bananer, kaffe, lax och räkor som inte produceras, eller produceras i begränsad omfattning, inom unionen.

Kontaktinformation
Kontakta: Anna Andersson, utredare på Institutet för Livsmedelsekonomisk Analys, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, anna.andersson@nek.lu.se, 070-25 00 855.
Rapporten ”Societal Concerns – Domestic policy choice and international competitiveness” kan laddas ner från www.agrifood.se

Institutet för Livsmedelsekonomisk Analys är en del av AgriFood Economics Centre, vilket är ett samarbete mellan Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera