Tema

Digital kultur och kommunikation – nytt program på BTH

Utbildningsprogrammet Digital kultur och kommunikation startar för första gången hösten 2011 på BTH. Programmet vid BTH är det enda i Sverige som ger en examen i ämnet Digital kultur. Inom Digital kultur studeras bland annat hur kommunikation sker i sociala medier, hur författare använder bloggar och programmering för att skriva dikter.

Utbildningsprogrammet Digital kultur och kommunikation startar för första gången hösten 2011 på BTH. Programmet vid BTH är det enda i Sverige som ger en examen i ämnet Digital kultur. Inom Digital kultur studeras bland annat hur kommunikation sker i sociala medier, hur författare använder bloggar och programmering för att skriva dikter, hur bildkonst förstås i digitala miljöer men också hur kulturinstitutioner som museum kan arbeta med digitala medier i sina verksamheter.

Programmet kommer i stor utsträckning söka sig utanför högskolan för att ge studenterna erfarenhet av att arbeta med företag och organisationer som på olika sätt är kopplade till kultur, media och kommunikation.

I dagens kunskaps- och informationssamhälle är alla kommunikatörer, eftersom kommunikationsformer och kulturella uttryck idag är sammankopplade med den snabba teknikutvecklingen på ett sätt som inte varit fallet tidigare. Den konstanta utvecklingen ställer nya krav på kommunikativ förmåga, för idag räcker det inte att endast kunna uttrycka sig väl i tal och skrift – en modern kommunikatör måste även kunna hantera visuell, elektronisk och icke-verbal kommunikation. Med andra ord är en god förståelse för samhälle, kultur och språk en god utgångspunkt för den som vill ha verktyg och redskap för att kunna kommunicera även på framtidens föränderliga arbetsmarknad.

Med denna analys som utgångspunkt har Blekinge tekniska högskola tagit fram ett nytt, unikt utbildningsprogram; Digital kultur och kommunikation. Programmet vid BTH är det enda i Sverige som ger en examen i ämnet digital kultur. Ämnet har vuxit fram inom avdelningen för kultur och kommunikation där lärare och forskare är aktiva inom humanistiska ämnen. De studerar exempelvis hur kommunikation sker i sociala medier, hur författare använder bloggar och programmering för att skriva dikter, hur bildkonst förstås i digitala miljöer men också hur kulturinstitutioner som museum kan arbeta med digitala medier i sina verksamheter.

För ytterligare information
Kontakta programansvarig Malin Jogmark på telefon 0455-385330 . Besök oss gärna på www.bth.se

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH fick 1999 universitetsstatus inom vetenskapsområdet teknik, och bedriver forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar och Planering och management.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.
Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Digital kultur och kommunikation – nytt program på BTH

 lästid ~ 2 min