Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 mars 2011

Att förlora en förälder dödar

Föräldrars död innebär en ökad dödlighetsrisk för deras barn. Detta visar en ny studie som Mikael Rostila, forskare vid Centrum för Ojämlikhet i Hälsa (CHESS) och Jan Saarela, forskare vid Åbo Akademi har gjort. Det är framförallt yngre barn som påverkas och främst om de förlorar sin mamma.

– Bland barn mellan 10 och 18 år finns det en ökad dödlighetsrisk. Jämfört med barn som inte förlorat en mamma i dessa åldrar så har de en nästan fördubblad dödlighetsrisk. Men även barn upp till 40-50 års ålder påverkas av mammans död men då framförallt på längre sikt. Våra föräldrar har med andra ord stor betydelse för oss genom hela livet, säger Mikael Rostila.

-Att det framförallt är förlusten av en mamma som påverkar barnen kan förklaras på olika sätt. Det kan vara så att relationen mellan mamman och barnet präglas av en starkare känslomässig kontakt vilket gör att barnen påverkas mer av förlusten. Andra studier har visat att mammor i högre grad än pappor överför materiella och ekonomiska resurser till sina barn vilket kan ha positiv betydelse för deras hälsa, säger Mikael Rostila. 

Något oväntat så visar resultaten i studien att äldre barn som förlorar en förälder har lägre dödlighet de med föräldrar i livet.

– Detta kan bero på att föräldrarnas sista tid i livet präglas av mycket oro och omvårdnad då många äldre föräldrar varit sjuka under en längre tid. Paradoxalt nog kan döden vara en lättnad för barnet då den innebär att föräldern inte behöver lida mer, säger Mikael Rostila.

Studien visar också att död genom exempelvis olyckor och självmord har de största konsekvenserna för barnens hälsa.

– Det är ganska förväntat då en oväntad förlust av en förälder innebär att vi har svårare att acceptera förlusten samtidigt som vi inte har någon tid att förbereda oss på händelsen. Det finns då en större risk att vi hamnar i en kris eller depression, säger Mikael Rostila.

– Resultaten från studien har viktiga konsekvenser för sjukvården då vi har lite kunskap kring hur död och ohälsa hos en person påverkar anhörigas hälsa I vården av en person i livets slutskede bör läkare och annan vårdpersonal ta mer hänsyn till anhörigas upplevelser och reaktioner. Det kan även vara viktigt att sjukvården följer upp personer som drabbats av sorg. Detta kan minska lidande, sjukdom, och död bland anhöriga, säger Mikael Rostila. 

Vid frågor kontakta gärna:

Mikael Rostila, Tel: 070-779 98 94
 
 
 
 
 
Universitetet i huvudstaden – utbildning och forskning på högsta nivå där öppna sinnen möts och utvecklas. Universitetet deltar i regionala, nationella och internationella samarbeten, i debatt och i samhällsutveckling. Här är mer än 50 000 studenter och 6 000 medarbetare verksamma inom humaniora, juridik, naturvetenskap och samhällsvetenskap.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera