Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 mars 2011

Ny upptäckt om kroppens signalsystem för inflammatorisk smärta

Kronisk smärta är ett tillstånd som är oerhört besvärligt för den som drabbas och som man idag inte kan behandla på ett tillfredställande sätt. I en ny studie presenterar nu Uppsalaforskare rön om inflammatorisk smärta som kan få betydelse för utveckling av nya behandlingar. Studien publiceras denna vecka i Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS.

  Studien publiceras denna vecka i Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS.

Det finns olika typer av smärta. Akut smärta är ett varningssystem för vävnadsskada. Vid skada på hud eller andra ytliga kroppsdelar uppkommer dessutom ofta en inflammation, som i sin tur ger en smärtupplevelse, så kallad inflammatorisk smärta. Den akuta smärtan kan mildras av att kroppsegna substanser utsöndras, exempelvis endogena opioider.

En annan allvarligare form av smärta är så kallad neurogen eller neuropatisk smärta, där en nerv skadats av sjukdom eller vävnadsskada, ofta med en inflammatorisk komponent. Denna typ av smärta kan inte regleras av kroppen och ibland kvarstår smärtan efter att den ursprungliga skadan läkt och kan då övergå i långvarig eller i värsta fall kronisk smärta.

– Denna typ av smärta är väldigt jobbig för den som drabbas och har inget direkt biologiskt syfte. Inflammationen anses ha en viktig roll och därför vill man försöka kontrollera den för att förhindra uppkomst av neurogen smärta, förklarar Klas Kullander, professor i genetisk utvecklingsbiologi vid institutionen för neurovetenskap.

Mycket skulle alltså vara vunnet med bättre kunskap om hur inflammatorisk smärta uppstår och signaleras i kroppen. Uppsalaforskarna har i en tidigare studie med hjälp av en musmodell visat att nervcellerna använder glutamat för att förmedla den inflammatoriska smärtsignalen. I den nya studien visar de att glutamat inte gör detta ensamt, utan får hjälp av neuropeptiden substans P. Det är ett protein som upptäckts i Sverige och som man förstått är inblandat vid smärta. Men det har varit okänt om substans P kan förmedla smärtsignalen direkt. Nu visar forskarna tydligt hur det fungerar.

– Detta är ett genombrott för smärtforskningen. Det betyder att vi nu vet att vissa nervceller, tillsammans med glutamat, är beroende av substans P för att kunna förmedla inflammatorisk smärta, något som tidigare inte varit känt, säger Klas Kullander.

De nyvunna kunskaperna kan hjälpa till vid utvecklandet av nya behandlingsformer för neurogen smärta.

Läs artikeln i PNAS.

För mer information, kontakta Klas Kullander, tel: 018-471 45 19, 070-846 75 24, klas.kullander@neuro.uu.se

Uppsala universitet – kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera