Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 mars 2011

Graden av förträngning inte enda prognosmarkören för patienter med aortastenos

Enbart graden av förträngning i aortaklaffen ger endast en del av prognosen för vissa patienter med aortastenos. Det skriver Kurt Boman vid Umeå universitets medicinska forskningsenhet vid Skellefteå lasarett tillsammans med internationella samarbetspartners i senaste numret av den ansedda tidskriften Circulation.

Tidigare studier har antytt att patienter med ”tät aortastenos” (förträngning i stora kroppspulsådern) men med låg tryckskillnad över aortaklaffen och normal pumpfunktion, mätt som mängd blod som pumpas ut i aorta vid varje hjärtslag, representerar en grupp med ett avancerat stadium av aortaklaffsjukdom med dålig prognos som kräver tidig kirurgi. Kurt Boman (bilden) med medarbetare har därför utvärderat hur det gått för dessa patienter med ”svår aortastenos”, vilket definieras som patienter med klaffarea <1 cm² och en genomsnittlig tryckskillnad över aortaklaffen =40 mm Hg i den förberedande SEAS-studien, se New England Journal of Medicine (NEJM) september 2008.

Utfallet hos patienter med denna defintion av ”svår aortastenos” jämfördes med utfallet hos patienter med måttligt tät stenos, d v s de med aortaklaffarea 1-1,5 cm² och en genomsnittlig tryckskillnad över klaffen på 25-40 mm Hg. Det primära utfallsmåttet innefattade död på grund av hjärt-kärlincident, aortaklaffoperation och hjärtsvikt beroende på aortastenos.

Forskarna fann att 435 patienter av 1 525 hade en ”svår aortastenos” och 184 hade en måttligt tät aortastenos. Efter 46 månaders uppföljning inträffade 48,5 % jämfört med 44,6 % händelser i gruppen med ”tät aortastenos” jämfört med gruppen med ”måttligt tät aortastenos”. Sammanfattningsvis fann Boman et al att patienter med ”tät aortastenos” men med låg tryckskillnad över aortaklaffen och med normal pumpfunktion hade likartad prognos som patienter med måttligt tät aortastenos. Förklaringar till fynden finns beskrivna i artikeln.

Referens:
N Jander, J Minners, I Holme, E Gerdts, K Boman, P Brudi, J B Chambers, K Egstrup, Y A Kesäniemi, W Malbecq, C A Nienaber, S Ray, A Rossebø, T R Pedersen, T Skjærpe, R Willenheimer, K Wachtell, F-J Neumann och C Gohlke-Bärwolf: Outcome of patients with low grade ”severe” aortic stenosis and preserved ejection fraction. Circulation 1 mars 2011;123(8):887-95.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera