Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 mars 2011

Det politiska blir personligt, om kön och makt i ny antologi

Kvinnorörelsen är känd för uttrycket det personliga är politiskt. En nyutkommen bok Politik och kritik – en feministisk guide till statsvetenskap ger en rad exempel på det omvända: hur politiken påverkar de villkor och möjligheter kvinnor och män lever under.

– I den här boken kan man också säga att det politiska blir personligt! Politik handlar om makt och den makten används inte sällan till att återskapa hierarkiska könsrelationer och strikta normer för hur exempelvis sexualitet ska förstås och hur kön förhåller sig till etnicitet och klass. Allt det här påverkar människors liv, säger Maria Jansson, forskare vid Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet och en av bokens redaktörer.

Boken kom delvis till som ett svar på hur illa det stod till med undervisningen om kön och politik inom ämnet statsvetenskap. Lenita Freidenvall, även hon redaktör av boken samt forskare vid Statsvetenskapliga institutionen beskriver syftet så här:

– Vi vill visa på den bredd och mångfald som finns inom feministisk statsvetenskaplig forskning. Den här forskningen utgör ett ovärderligt bidrag till statsvetenskapen, men den är också en kritik av den traditionella forskningen som så ofta lyfts fram när det handlar om att förstå politik.

Boken ställer frågor som är centrala för hur politiken fungerar – varför är det färre kvinnor i politiken? Hur formuleras jämställdhetspolitiken i olika länder? Och hur ska man förstå att den liberala tanketraditionen bygger på en strikt manlig norm? Men den handlar också om hur olika länders skattepolitik påverkar kvinnors förvärvsfrekvens, säkerhetspolitik och kön, normeringen av ungas sexualitet i myndighetskampanjer, internationella föreskrifter om amning och hur kvinnliga politiker behandlas i media.

Politik och kritik – en feministisk guide till statsvetenskap vänder sig till studenter och andra som är intresserade av hur politik präglas av och samtidigt skapar kön och makt. I boken ingår bidrag av bland andra Christina Alnevall, Drude Dahlerup, Maud Eduards, Helena Tinnerholm-Ljungberg, Diane Sainsbury, Eleonora Stolt, Maria Wendt och Cecilia Åse. Bokens författare är samtliga verksamma vid Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.

För mer information kontakta
Lenita Freidenvall lenita.freidenvall@statsvet.su.se  08-16 26 57
Maria Jansson maria.jansson@statsvet.su.se 08-162626.

Universitetet i huvudstaden – utbildning och forskning på högsta nivå där öppna sinnen möts och utvecklas. Universitetet deltar i regionala, nationella och internationella samarbeten, i debatt och i samhällsutveckling. Här är mer än 50 000 studenter och 6 000 medarbetare verksamma inom humaniora, juridik, naturvetenskap och samhällsvetenskap.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera