Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 mars 2011

Fintrådiga alger producerar giftiga bromerade ämnen

Fintrådiga alger i Östersjön producerar på naturlig väg ämnen som påminner om bromerade flamskyddsmedel. Detta behandlas i en ny avhandling i miljökemi vid Stockholms universitet.

Avhandlingen visar att bromerade dioxiner och ämnen som liknar bromerade flamskyddsmedel är naturligt producerade och att halterna av dessa ämnen är höga i Östersjön. Mycket talar för att fintrådiga alger är den största boven i dramat. Halterna funna i alger och blåmusslor från Östersjön är så pass höga att eventuella effekter i ekosystemet behöver utredas.

– Strömming lägger gärna sin rom på algerna och eftersom flera forskare har visat på en dålig äggkläckbarhet bör kopplingen mellan dessa ämnen och romdöden undersökas, säger Karin
Löfstrand vid Institutionen för material och miljökemi, Stockholms universitet.

Det bromerade flamskyddsmedlet PBDE har använts för att flamskydda till exempel elektronik som tv-skärmar och mobiltelefoner. Dessa ämen kan komma ut i miljön och organismer kan sedan omvandla PBDE till OH-PBDE genom metabolism. Polybromerade dioxiner (PBDD) bildas oavsiktligt vid förbränning eller vid produktion av bromerade flamskyddsmedel och frigörs därmed till luften. Denna avhandling visar att OH-PBDE och PBDD troligen även bildas naturligt av alger.

Alger är sedan tidigare kända att producera andra bromerade eller klorerade organiska ämnen, många av vilka de använder som kemiskt försvar mot fiskar och därmed har en önskad giftig verkan. OH-PBDE och framför allt PBDD uppvisar giftighet och dess påverkan på ekosystemet bör utredas närmare.

Avhandlingens namn: Trends and exposure of naturally produced brominated substances in Baltic biota – with focus on OH-PBDEs, MeO-PBDEs and PBDDs [Ref 1]

Ytterligare information:
Karin Löfstrand, Institutionen för material och miljökemi, Stockholms universitet, tfn: 08-16 20 18 mobil: 070-478 91 13, e-post: karin.lofstrand@mmk.su.se

Universitetet i huvudstaden – utbildning och forskning på högsta nivå där öppna sinnen möts och utvecklas. Universitetet deltar i regionala, nationella och internationella samarbeten, i debatt och i samhällsutveckling. Här är mer än 50 000 studenter och 6 000 medarbetare verksamma inom humaniora, juridik, naturvetenskap och samhällsvetenskap.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera