Tema

Hur ska eleverna bli entreprenöriella?

Från och med hösten 2011 kommer entreprenörskap att ingå i samtliga gymnasieprogram. En aktuell fråga är vilken lärandeform som ska användas för att få eleverna att bli entreprenöriella. Detta har Annica Otterborg undersökt i en ny doktorsavhandling i pedagogiskt arbete.

Samhället är inne i en period av omställningar och nytänkande där individen får ett allt större ansvar och där synen på elevers lärande också har ändrats. Den här studien visar exempel på hur elever kan vara med och skapa och genomföra autentiska arbetsuppgifter i näringslivet.

Annica Otterborg har intervjuat elever om deras projektarbeten. De intervjuade eleverna går alla på en gymnasieskola med uttalad entreprenöriell profil där skola och fadderföretag samverkar kring elevernas lärande.

Avhandlingen visar att den entreprenöriella lärandeformen ökar elevernas engagemang och ansvar för sina uppgifter när de förstår och arbetar utifrån att resultatet ska levereras och värdesättas efter den nytta som företaget kan få. I bästa fall kan de också sätta in uppgiften i ett större sammanhang och tänka i termer av samhällsnytta, ekonomi och eget lärande.

Eleverna lär sig ta ansvar
Resultatet visar också att eleverna lär sig att ta tydligt ansvar för sina studier och att detta sker individuellt. De lär sig att arbeta i team och tar gemensamt ansvar för kunskapsutvecklingen och de övar sig även i att ta och upprätthålla kontakter med näringslivet.

Annica Otterborg, Eksjö, började sin anställning vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) i Jönköping 1990. Hon är universitetsadjunkt i lärande med inriktning matematik.  Annica skrevs in i forskarutbildningen vid HLK i maj 2006.

Huvudhandledare har varit professor Tomas Kroksmark och bihandledare professor
Ulla Runesson.

Annica Otterborg försvarar sin avhandling fredagen den 4 mars 2011 kl. 13.15 i sal Hb116 på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) i Jönköping. Fakultetsopponent är professor emeritus Lennart Svensson, Lunds universitet.

Entreprenöriellt lärande: Gymnasieelevers skilda sätt att uppfatta entreprenöriellt lärande finns att läsa på Digitala Vetenskapliga Arkivet.  

Kontaktinformation
Annica Otterborg, tfn 036-10 14 79 (arb.) eller mobil 0709-79 36 17 annica.otterborg@hlk.hj.se

Professor Tomas Kroksmark, tfn 070-832 18 44, tomas.kroksmark@hlk.hj.se

Hur ska eleverna bli entreprenöriella?

 lästid ~ 1 min