Tema

Ny riskmarkör för åderförkalkning upptäckt

Hur ditt halskärl rör sig kan avslöja din risk att få hjärtinfarkt i framtiden. Nu är det möjligt att studera blodkärlen på halsen mer ingående tack vare ny teknik. Undersökningen skulle i framtiden kunna användas för identifiering av patienter med misstänkt kranskärlssjukdom. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Åderförkalkning i människans kranskärl innebär en framtida risk för hjärtsjuklighet. Därför är det viktigt att hitta riskmarkörer för åderförkalkningssjukdom.

– När hjärtat slår, vidgar sig blodkärlen i kroppen och samtidigt sker då en rörelse längs med blodkärlets riktning, den så kallade longitudinella kärlsrörligheten, tLoD. Om denna rörelse har haft någon betydelse för vår hälsa har hittills inte kunnat undersökas, eftersom det har saknats adekvat mätteknik, förklarar forskaren Sara Svedlund på avdelningen för molekylär och klinisk medicin vid Sahlgrenska akademin.

Hon har i sin avhandling undersökt om ultraljudsteknik skulle kunna användas för att studera tLoD på halsens blodkärl. Det skulle innebära en enkel och smärtfri metod, för att identifiera patienter med en ökad risk för kranskärlssjukdom.

I avhandlingen tillämpades en avancerad bildanalysteknik för att studera halskärlens rörelse med hjälp av vanliga kliniska ultraljudsbilder. Metoden har tillämpats på cirka 500 patienter med misstänkt kranskärlssjukdom och friska frivilliga försökspersoner. Den har även överförts till experimentella djurmodeller för mer ingående studier i framtiden.

Patienter med sämre rörlighet i halskärlens längsriktning har mer omfattande åderförkalkning i halskärlen, sämre hjärtfunktion och större benägenhet att drabbas av syrebrist i hjärtat. Genom en uppföljningstudie har forskaren även kunnat visa att denna nya riskmarkör kan förutsäga risken för framtida hjärt- och kärlsjukdomar.

– Dagens metoder tittar enbart på kärlens väggtjocklek för att identifiera åderförkalkningssjukdom. Vår mätteknik visar att den längsgående halskärlsrörligheten återspeglar både kärlets åderförkalkningsgrad och hjärtfunktion. Därför kan vi med den nya metoden få ytterligare information och därmed förutsäga vilka patienter som löper en ökad risk för framtida hjärtsjukdom. Vi kommer självklart att följa upp dessa intressanta fynd i våra fortsatta studier med sikte på att kunna tillämpa tekniken i klinisk verksamhet, säger Sara Svedlund.

FAKTA ÅDERFÖRKALKNING
Åderförkalkning uppstår när kolesterol lagras in i kroppens kärl och bildar så kallat plack, vilket kan orsaka olika sjukdomar, exempelvis kärlkramp, hjärtinfarkt och stroke. Åderförkalkningsrelaterade sjukdomar orsakar 40-50 procent av dödsfallen i Sverige varje år.

Avhandlingens titel: Longitudinal common carotid artery wall motion – mechanistic, prognostic and translational studies.

Avhandlingen försvaras fredagen den 4 mars, klockan 09.00, hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Sara Svedlund, examinerad läkare och doktorand på avdelningen för molekylär och klinisk medicin vid institutionen för medicin, e-post sara.svedlund@gu.se
Handledare:
Li-Ming Gan, professor på avdelningen för molekylär och klinisk medicin vid institutionen för medicin, e-post li-ming.gan@gu.se

Ny riskmarkör för åderförkalkning upptäckt

 lästid ~ 2 min