Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 februari 2011

Natur i staden: hur, för vem och till vad?

Vi behöver natur. För försörjning, för att minska miljöproblemen men också för lek och avkoppling. Men vi tänker sällan på att det är viktigt att naturen finns nära tillhands i vår vardag, även om vi bor i en stad. Med ökad inflyttning till städerna får stadsnaturen större betydelse. Ny avhandling utvärderar naturvården i de svenska städerna och vilka utmaningar vi står inför.

Sara Borgström, doktor vid systemekologiska institutionen vid Stockholms universitet, har skrivit avhandlingen Urban shades of green.

– Naturområden är av stor betydelse för en hållbar stadsutveckling. Naturen i staden ger en mängd nyttigheter som exempelvis luftrening, plats för rekreation och bullerdämpning. Detta är dessutom gratis! Ofta framställs staden som naturens motsats. Men det är människans vanligaste livsmiljö och om någonstans så finns här den kreativitet och mångfald som behövs för att utveckla en ny sorts naturvård som bidrar till en hållbar utveckling, säger Sara Borgström.

Enligt Sara Borgström är det vanligaste verktyget för att säkerställa att det finns natur i svenska städer idag att man inrättar naturreservat. Reservaten inrättas med liten hänsyn till stadslandskapet runtomkring, vilket kan ge problem.

– För att det ska fungera på lång sikt krävs att alla stadens delar, naturreservaten och bebyggelsen, ses som en helhet. Det är viktigt att inte bara titta på stadsnaturen som den ser ut idag, utan också fundera på hur vi vill att den ska se ut i framtiden. En annan viktig strategi är att fokusera på gränsområdena mellan naturområdena och staden, vilka idag ses som konfliktfyllda zoner där en rödlistad orkidé ställs mot behov av en ny förskola. Slutligen måste vi förändra vårt tankesätt från att skydda det som finns kvar till att aktivt skapa ny natur i staden, t.ex. i gamla industriområden, säger Sara Borgström.

För mer information kontakta:

Sara Borgström: tel 08 16 44 85 mail: sarab@ecology.su.se  www.urec.info
Universitetet i huvudstaden – utbildning och forskning på högsta nivå där öppna sinnen möts och utvecklas. Universitetet deltar i regionala, nationella och internationella samarbeten, i debatt och i samhällsutveckling. Här är mer än 50 000 studenter och 6 000 medarbetare verksamma inom humaniora, juridik, naturvetenskap och samhällsvetenskap.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera