Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 februari 2011

Svenskars tobaksvanor kartlagda

Under år 2009 röktes cirka 6,7 miljarder cigaretter i Sverige. Svenska folket röker mindre, men snusar mer. En ny kartläggning från Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) vid Stockholms universitet ger en heltäckande bild av tobakskonsumtionen i Sverige.

– Denna kartläggning av tobakskonsumtionen inleddes i juni år 2003 och är baserad på både försäljningsstatistik och självrapporterade uppgifter. Det är den enda rapporten som tittar på både registrerad och oregistrerad tobakskonsumtion. Vi har tittat bland annat på resandeinförd tobak samt köp av smuggel- och privatimporterade cigaretter och också köp via Internet som då kallas oregistrerad tobakskonsumtion, säger Tove Sohlberg författare av rapporten och forskare vid SoRAD.

Rapporten heter Tal om Tobak och utgör som tidigare nämnts den enda beräkning av tobakskonsumtionen i Sverige där även oregistrerade delmängder beaktas. De självrapporterade uppgifterna bygger på telefonintervjuer med 1500 slumpmässigt utvalda svenskar varje månad dvs. totalt 18 000 personer per år. Studien inleddes 2003.

Ur rapporten

Rökning
Andelen dagligrökare, både bland män och kvinnor, fortsätter att minska. Under år 2009 rökte cirka 10,3 procent dagligen i jämförelse med 11,5 procent år 2008.

Under år 2009 fördes cirka 292 miljoner cigaretter in i Sverige från utlandet i samband med svenskars utlandsresor. I jämförelse med år 2008 har en kraftig minskning skett.

Köp av privatimporterade cigaretter, det vill säga köp av cigaretter som privatpersoner lagligt fört in i landet och sålt vidare utan kommersiellt syfte, uppgick år 2009 till 84 miljoner vilket i jämförelse med år 2008 är en minskning med cirka 37 procent.            

Antalet köpta smuggelcigaretter har också minskat mellan 2008 och 2009 från 154 miljoner till 95 miljoner dvs. med cirka 38 procent. 

Snusning
Det är år 2009 fler män som snusar än som röker dagligen. 

Den oregistrerade snuskonsumtionen för år 2009 uppgick till cirka 13,4 miljoner dosor varav ca 5 miljoner var resandeinförda (främst från Finland) och cirka 6 miljoner hade beställts via Internet.

Köp av smuggelsnus uppgick till cirka 2,2 miljoner dosor. Sett till den totala mängden oregistrerat snus är det i jämförelse med år 2008 en total minskning med 56,7 procent (13,4 miljoner mot 30,8 miljoner).

För ytterligare information kontakta: Tove Sohlberg: tfn 08-16 10 16 e-post tove.sohlberg@sorad.su.se
 
 
 Universitetet i huvudstaden – utbildning och forskning på högsta nivå där öppna sinnen möts och utvecklas. Universitetet deltar i regionala, nationella och internationella samarbeten, i debatt och i samhällsutveckling. Här är mer än 50 000 studenter och 6 000 medarbetare verksamma inom humaniora, juridik, naturvetenskap och samhällsvetenskap.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera