Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 februari 2011

Avhandling utmanar den traditionella evolutionsteorin om parning

Översexuella, aggressiva och tävlar om att få para sig med honor – så ser ofta den stereotypa bilden av hanar ut utifrån evolutionsteoretiska resonemang. En ny avhandling av Sandra South på avdelningen för ekologi och genetik, utmanar den gängse bilden och den traditionella evolutionsteorin. Disputationen äger rum på Uppsala universitet den 25 februari.

Den stereotypa synen på hanars och honors beteende har ansetts vara uppbyggd på vetenskapliga studier som visar hur hanar strider med extraordinära fysiologiska attribut för att konkurrera om, eller attrahera honorna. Traditionell evolutionsteori förutsatte att honor enbart skulle välja att para sig med de bästa hanarna eftersom de investerar mer i reproduktion (till exempel under graviditeten), medan hanar förutsattes vara urskillningslösa och angelägna om att para sig med vilken hona som helst.

Sandra South har studerat parningspreferenser och utvecklingen av de spektakulära fjäderlika ornamenten på benen hos en färgglad tropisk mygga. Studierna visar att hanarna inte bara konkurrerar om partners utan även väljer mellan dem. Dessa resultat och liknande upptäckter hos flera andra djur, från primater till fruktflugor, motiverade South att utveckla evolutionsteorin om parning genom att använda matematiska modeller.

South betonar att det inte finns någon anledning att förutsätta att hanar inte ’har råd att vara kräsna’. Även när hanar konkurrerar om tillgång till honor så betyder det inte nödvändigtvis att de parar sig urskillningslöst.

De här resultaten utmanar antagandet om att delar av vissa mäns beteende, såsom otrohet och våldtäkter, skulle bero på att hanar generellt skulle vara mer ivriga att para sig och inte bry sig lika mycket om att behålla en parrelation med en partner, menar Sandra South.

För mer info, vänligen kontakta Sandra Helen South, mobil: + 46 733 58 02 08, e-post: sandra.south@ebc.uu.se
Uppsala universitet – kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera