Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 februari 2011

Forskning sprider ljus inom pappersindustrin

Matematiska modeller används för att visa att intensiteten hos reflekterat ljus varierar med betraktningsvinkeln. Detta kan få konsekvenser för en rad tillämpningar med anknytning till pappersindustrin.

Matematiska modeller används för att visa att intensiteten hos reflekterat ljus varierar med betraktningsvinkeln. Detta kan få konsekvenser för en rad tillämpningar med anknytning till pappersindustrin samt för internationella standarder och kalibreringsrutiner som används vid reflektansmätningar. Det visar en licentiatavhandling vid Mittuniversitetet.

Modeller för hur ljus sprids och absorberas används inom en lång rad tillämpningar. Exempel är atmosfärsfysik, tomografi och datoranimeringar. Men även inom pappers- textil- och livsmedelsindustrin finns användningsområden. Vid Mittuniversitetet fokuserar forskningen om ljusspridning på tillämpningar inom pappersindustrin. Magnus Neuman undersöker bland annat hur skillnader i instrumentgeometri kan leda till olika mätresultat.

Genom att använda vinkelupplösta modeller går det att komma runt detta och därmed få större nytta av befintliga instrument för reflektansmätning.

”Modeller för ljusspridning, eller strålningstransportteori, är ett generiskt verktyg med en uppsjö tillämpningar. Det gör det extra roligt att jobba med det här, säger Magnus Neuman.”

Magnus Neuman undersöker även punktspridning, ett fenomen som studeras inom så till synes vitt skilda områden som datoranimering och rastertryck. Nyligen belönades metoder för att beskriva hur ljus sprids i hud med en Oscarsstatyett för animeringarna av Gollum i den sista Sagan om ringen filmen. I avhandlingen konstateras att punktspridning kan förstås genom ett invecklat samband mellan ett materials ljusspridande och ljusabsorberande egenskaper.

Magnus Neuman lägger fram sin licentiatavhandling ”Angle Resolved Light Scattering in Turbid Media – Analysis and Applications” den 16 februari i Härnösand.

Kontaktinformation
Frågor kan ställas till:
Magnus Neuman, tel. 0611-860 62 eller 070-289 1781. E-post: magnus.neuman@miun.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera