Artikel från Södertörns högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 februari 2011

Sociala medier kan vara en lösning på integrationsproblem

Ett EU-finansierat forskningsprojekt i medieteknik vid Södertörns högskola visar att sociala medier skulle kunna få invandrare mer delaktiga i det svenska samhället.

Många försök har gjorts av myndigheterna för att på olika sätt få personer med bakgrund i andra länder att känna sig och bli mer inkluderade i det svenska samhället. Forskningsprojektet ”Immigrant Inclusion by eParticipation” som finansieras av EU, undersöker i vilken mån sociala medier skulle kunna skapa delaktighet och hur tekniken i så fall bör vara uppbyggd. De första resultaten visar att sociala medier kan bidra till att öka invandrares integration.

Kunskap, kompetens och vilja finns
Under projektets första år har Mauri Kaipainen, professor i medieteknik och Victor Villavicencio, projektforskare vid Södertörns högskola, genomfört fältstudier i samarbete med Botkyrka kommun. I forskningsprojektet samarbetar forskarna med Tallinns universitet i Estland och Helsingfors universitet i Finland, varifrån projektet leds och där liknande studier också görs.

I gruppform har invandrares användning och attityd till Internet och sociala medier kartlagts. Man har även undersökt vilken interaktion personerna vill ha med samhället. I projektet utgår man ifrån hur olika applikationer, exempelvis Facebook och Twitter, används av invandrargrupper idag.

Resultaten visar att personer med bakgrund i andra länder har kunskap, kompetens och vilja att vara aktiva i samhället via sociala medier.

Ändrad attityd hos båda parter
Myndigheters attityd till att använda sociala medier till att informera och föra dialog med medborgarna har också undersökts. I tidigare projekt då myndigheter arbetat för att engagera invandrare i samhället, har de själva tagit fram spelreglerna för kommunikationen utan att se till önskemål, förutsättningar och behov hos den andra parten. Forskarnas resultat visar att trots att kommuner som Botkyrka har utarbetat strategier för social media så har attityden hos myndigheterna till stor del fortfarande ett inifrån-och-ut-perspektiv.

– Generellt krävs en attitydförändring, säger Mauri Kaipainen. Kommunikationsvägar bör byggas som fungerar för alla parter.
Han menar att om myndigheterna bygger strukturer för kommunikationen via sociala medier som är anpassade efter målgrupperna, bör myndigheterna i sin tur också kunna ställa krav. Det bör kunna förväntas att man deltar i samhället, när möjlighet ges att vara aktiv även via sociala media. Resultatet blir delaktighet och integration.
Nästa steg i projektet är att tillsammans med grupper av invandrare och myndigheter tillsammans identifiera och föreslå olika tekniklösningar och medieapplikationer som kan vara till hjälp.

____________________________________________________Södertörns högskola är ett ungt och dynamiskt lärosäte med unik profil, beläget i Flemingsberg i södra Stockholm. Vid högskolan bedrivs kvalificerad forskning. Särskilt starka forskningsområden är Östersjö- och Östeuropaforskning, samtidshistoria, institutionell förändring i det moderna samhället, interreligiösa relationer, genusstudier, kritisk kulturteori, estetik och miljövetenskap.

Ett mångvetenskapligt arbetssätt är utmärkande för högskolan. Samverkan över ämnesgränserna betonas för att nå nyanserad kunskap om komplexa samhälleliga fenomen. Verksamheten vid Södertörns högskola genomsyras av ledorden mångvetenskap, mångkulturalitet och medborgerlig bildning.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera