Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 februari 2011

Personcentrerad rökavvänjning effektivt även i Sydafrika

Den personcentrerade metodik som introducerats för rökavvänjning bland gravida kvinnor i Sverige är effektiv även i Sydafrika. Det visar Zaino Petersen i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet 18 februari.

Rökning är fortfarande den vanligaste förebyggbara orsaken till förtida dödsfall i Sydafrika. Rökvanorna bland utsatta ”färgade” kvinnor har hållit sig på en oförändrat hög nivå under de senaste tio åren. Gravida kvinnor är särskilt viktiga att nå eftersom deras rökning påverkar både deras egen och barnets hälsa negativt. Zaino Petersens avhandling redogör för den roll en intervention speciellt utvecklad för dessa kvinnor spelar för att stärka deras motivation och förmåga att minska sin cigarettrökning eller sluta helt.

Basdata från projektet visar att 46 % av denna grupp kvinnor rökte och att de befann sig i olika stadier av motivation för att sluta. Kvinnorna var positiva till barnmorskornas uppföljning av graviditeten, men hade inget förtroende för deras förmåga som rådgivare när det gällde rökning, alkohol eller andra droger. Inom den ofta underbemannade offentliga hälso- och sjukvården i Sydafrika är barnmorskorna ofta överarbetade och utan ordentlig utbildning i samtalsmetodik, enligt Zaino Petersen.

Den intervention som genomfördes byggde på utbildning av barnmorskor i motiverande samtal, kulturellt anpassat informationsmaterial, en sluta-röka-guide och specialutbildade lekmannarådgivare i form av kvinnor som är bosatta i samma område som målgruppen och därför välbekanta med den sociala omgivningen. Den kvalitativa utvärderingen visar att interventionen lyckats förändra kvinnornas känsla av maktlöshet till att känna ett större förtroende för sin egen förmåga att påverka sitt liv. Kvinnorna kunde identifiera sig med en förändring och ta ansvar för att lägga om sina rökvanor för sin egen och för sina barns bästa.

Barnmorskans inledande samtal blev en impuls till förändring, informationsmaterialet en tydlig påminnelse om rökningens effekter, sluta-röka guiden ett konkret redskap och lekmannarådgivaren en nödvändig och engagerad följeslagare på vägen. Avhandlingen stöder värdet av den personcentrerade metodik som också introducerats för rökavvänjning bland gravida kvinnor i Sverige.

För mer information, kontakta Zaino (Zainonisa) Petersen (engelskspråkig), doktorand vid Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet på
mobiltelefon 070-551 04 09 
e-post zainpet@gmail.com

Fredag 18 februari försvarar Zainonisa Petersen, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, epidemiologi och global hälsa, sin avhandling med titeln Smoking cessation during pregnancy – A person-centered approach among disadvantaged women in South Africa (svensk titel: Rökavvänjning under graviditeten: ett individ-centrerat tillvägagångssätt bland utsatta kvinnor i Sydafrika). 
Disputationen äger rum klockan 9.00 i Bergasalen, Kvinna-Barnhuset, NUS. Fakultetsopponent är associate professor Mimi Nichter, University of Arizona, Tucson, USA.

Avhandlingen är elektroniskt publicerad, se
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-39595 [Ref 1]

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera