Tema

Att mobilisera människor och resurser i ett lokalsamhälle

Det började som en idé hos några personer. Genom ideellt arbete och kontakter, släktskap, grannskap och olika organisationer fick man tillsammans fram resurser till att bygga en aktivitetshall i Hovmantorp.

Studien visar hur en grupp individer från olika intressegrupperingar vävs samman utifrån ett gemensamt intresse. Genom brett samarbete lyckas man få fram ekonomiska resurser på totalt 18 miljoner kronor. I sin avhandling visar Jessica Hansen hur det går till när en ideell förening i Hovmantorp, en medelstor ord i det småländska industribältet, lyckades få fram tillräckligt med resurser för att få till stånd en allaktivitetshall.

Under den lokala mobiliseringsprocessen lyckades ortens organisationer kombinera och fläta samman olika slags resurser på ett sådant sätt att de så småningom kunde lösgöra stora ekonomiska resurser utanför det civila samhället.

Jessica Hansen har varit anställd vid Växjö universitet/Linnéuniversitetet sedan 2001 och är sedan år 2009 anställd som universitetsadjunkt i sociologi. Hon har en filosofie kandidatexamen på samhällsvetarlinjen med internationell inriktning och en filosofie magisterutbildning i sociologi, båda från 1996.

Avhandlingen ”Så fixade vi Allhallen – Resursmobilisering och organisationsförtätning i ett lokalsamhälle” försvaras den 11 februari 2011 kl.13.00, i sal Wicksell Linnéuniversitetet, Växjö. Fakultetsopponent är professor Roine Johansson, Mittuniversitetet.

Avhandlingen kan beställas från Arkiv förlag: www.arkiv.nu

Kontaktinformation
För mer information kontakta Jessica Hansen, telefon: 0470-70 82 15 eller e-post: jessica.hansen@lnu.se

Att mobilisera människor och resurser i ett lokalsamhälle

 lästid ~ 1 min