Artikel från Jönköping University

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 februari 2011

Företagskultur kan hindra avgörande processer för konkurrenskraften

Avhandlingen ”Value co-creation as practice – On a supplier’s capabilities in the value generation process” utforskar leverantörens förmåga att stödja kundernas värdeskapande processer. En leverantör och fyra kunder ligger till grund för studien. Avhandlingen är skriven av Sarah Wikner, nybliven doktor i företagsekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Resultatet visar att olika kunder kan integrera kompetensen från en och samma leverantör på olika sätt i sina egna processer. Detta beror på en mängd faktorer, bland annat vilken roll som kunden samt leverantören tycker leverantören ska spela i relationen, något som inte alltid diskuteras tydligt mellan parterna.

Leverantören i sin tur behöver ha väl genomförda processer för att kunna stödja kunden. Detta kan vara svårt om företagskulturen framhäver vissa processer och undertrycker andra. Dessutom krävs det mer än väl genomförda processer för att kunden ska skilja ut leverantören från konkurrenterna. Nyckeln i interaktionen mellan kund och leverantör är att kunna ha en pågående dialog om värde i användning, dvs. vilka olika värden som kunden vill skapa med sina egna processer.

Internationella Handelshögskolan är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping, och erbjuder internationella utbildningar inom ekonomi, informatik och juridik. Forskningen fokuserar på entreprenörskap och näringslivsförnyelse i en genuint internationellt inriktad verksamhet. Internationella Handelshögskolan har cirka 2 100 registrerade studenter, ca 240 anställda och omsätter ca 180 mnkr. För mer information besök www.ihh.hj.se.

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta:
Sarah Wikner
0733-79 52 78
sarah.wikner@jibs.hj.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera