Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 februari 2011

Viktigt steg i vågkraftstekniken detaljstuderat

El som produceras av förnybara energikällor behöver i många fall omvandlas innan den kan anslutas till nätet. Cecilia Boström beskriver i sin avhandling hur omvandlingen av elen kan gå till i en vågkraftspark i havet. Disputationen äger rum den 18 februari.

  Disputationen äger rum den 18 februari.

För att kunna utvinna energin ur havsvågor har man vid avdelningen för elektricitetslära, Uppsala universitet, utvecklat ett vågkraftverk som består av en direktdriven linjärgenerator placerad på havsbotten kopplad till en boj på havsytan. När bojen rör sig med vågorna kommer en spänning att induceras i generatorn. Denna metod innebär att man kan undvika komponenter som kräver periodiskt underhåll, såsom växellådor och hydrauliska system. Istället får man en växelspänning ut från vågkraftverket som är helt korrelerad med havsvågornas rörelse och därför varierar, både i amplitud och frekvens.

– För att kunna ansluta vågkraftverken till nätet måste spänningen omvandlas till en spänning med konstant amplitud och frekvens, förklarar Cecilia Boström.

Omvandlingen av spänningen sker i marina ställverk placerade på havsbotten. Till ett marint ställverk kopplas flera vågkraftverk och tillsammans bildar de en vågkraftpark. Cecilia Boström har i sin avhandling studerat hur systemet i de marina ställverken kan utformas och mer i detalj det första viktiga steget i omvandlingen där den varierande växelspänningen görs om till likspänning. Detta steg har stor betydelse för vågkraftverkets förmåga att producera el. Tre olika sätt att omvandla spänningen på studerades. I ett av fallen används en helt ny typ av kombinerad resonans- och likriktningskrets.

Avhandlingen beskriver både experiment till havs på Uppsala universitets forskningsanläggning sydväst om Lysekil och simuleringar av de tre olika sätten att omvandla elen till likspänning. Anläggningen sjösatte det första vågkraftverket 2006. Fram tills 2011 har åtta stycken vågkraftverk och ett marint ställverk installerats vid forskningsanläggningen.

Läs mer om vågkraftsprojektet [Ref 1].

För mer information kontakta Cecilia Boström, tel: 018-471 58 55, 070-58  94 200, e-post: cecilia.bostrom@angstrom.uu.se
Uppsala universitet – kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera