Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 januari 2011

Ny kunskap om känslor utvecklar framtidens psykiatri

Världsledande forskare inom psykologi och neurovetenskap möts i Stockholm i slutet av nästa vecka för att presentera och diskutera de senaste forskningsupptäckterna inom området. Fokus ligger på hur den moderna och nydanande kunskapen om hjärnan kan användas för att bland annat utveckla behandlingar av ångestsyndrom.

Kunskapen inom emotionsforskning har ökat markant de senaste åren. Denna forskning handlar bland annat om hur nätverk av nervceller i hjärnan kontrollerar rädsla och ångest, orsaksfaktorer bakom de vanligaste psykiska problemen och därmed många av samhällets stora ohälsotal. Ångestsyndrom är den vanligaste psykiatriska diagnosen för kvinnor och den näst vanligaste för män. Ångest ökar i sin tur risken för depression.

Ett exempel på vunnen kunskap om hjärnan är forskning som har visat att bilder som framkallar rädsla också kan upptäckas och bearbetas av hjärnan utanför medvetandet. Andra studier har visat att människor i det närmaste automatiskt uppmärksammar hot i omgivningen. Denna grundforskning har direkt relevans för den kliniska forskningens utveckling på området och för psykiatrins framtid.

Journalister är välkomna att bevaka konferensen och intervjua forskarna
Tid: Torsdag 3 februari kl. 8.30 till fredag den 4 februari kl.16.15
Plats: Nobel Forum, Nobels väg 1, Karolinska Institutet campus Solna

För program och mer information, se bifogade bilagor
Några ledande forskare på emotionsområdet som föreläser på konferensen är: Professor Joseph LeDoux, som räknas till en av de främsta experterna på amygdalas roll i hjärnans rädslosystem. Professor Michael Davis, som bland annat har utvecklat en farmakologisk behandling för att stärka effekten av psykoterapi vid ångestsyndrom. Professor Elisabeth Phelps, som studerar inlärning och utsläckning av rädslor och som nyligen har visat att rädslominnen kan raderas utan att påverka andra minnen.

Konferensen Affective Regulation and the Neuroscience of Emotion tillägnas professor emeritus Arne Öhman, som starkt bidragit till forskningsområdets translationella prägel.

För pressbilder, mejla: pressinfo@ki.se

För ytterligare information, kontakta:
Docent Mats Lekander, ordförande i organisationskommittén
Karolinska Institutet och Stockholms universitet
Tel: 08-524 824 45
E-post: mats.lekander@ki.se

Professor Kenneth Hugdahl, vetenskaplig ordförande
Universitet i Bergen, Norge
Tel: +47 9118 10 62
E-post: hugdahl@psybp.uib.no

Professor emeritus Arne Öhman
Tel: 070-467 14 10
E-post: arne.ohman@ki.se

Pressekreterare Sabina Bossi
Tel: 08-524 860 66 eller 070-614 60 66
E-post: sabina.bossi@ki.se

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera