Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 januari 2011

Unik studie ger nya svar om minnets åldrande

Varför åldras vårt minne? Och varför åldras minnet olika snabbt hos olika individer? En ny avhandling i psykologi vid Stockholms universitet visar att en rad faktorer ligger bakom minnets åldrande. Den nya studien är unik eftersom forskarna i avhandlingen haft tillgång till ett mycket stort antal deltagare i undersökningen, cirka 1800 personer.

– Verkligheten är mer komplex än vad tidigare forskning riktat in sig på. Det är inte så som man tidigare har trott att enstaka faktorer ligger bakom minnets åldrande. Minnet påverkas av kombinationer av faktorer alltså sådant som till exempel kön, ålder, hälsa eller livsstil. Kombinationer som resulterar i tydliga negativa effekter kan kallas för kritiska kombinationer och vår forskning visar att det förmodligen är många kritiska kombinationer som påverkar minnet, säger Ola Sternäng, nybliven doktor vid psykologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Forskningen inom minnets åldrande har hittills huvudsakligen varit inriktad på att hitta en enda förklaring till varför minnet åldras. En populär förklaring är att man blir allmänt långsammare i tanken vilket påverkar minnet negativt. En annan är att det sker en gradvis försämring av centrala nervsystemet som resulterar i en försämring av många kognitiva förmågor som minne, intelligens och verbal förmåga.

– Vi har testat de populära förklaringsmodellerna och funnit att de inte stämmer. Detta är därför mycket intressanta fynd och förmodligen kommer de att göra att kritiska kombinationer får mer uppmärksamhet i framtiden, menar Ola Sternäng.

Den nya studien är unik eftersom forskarna i avhandlingen haft tillgång till ett mycket stort urval undersökningsdeltagare, cirka 1800 personer. Detta har kunnat göras via forskningsprojektet Betula som är ett svenskt projekt som studerar minnets utveckling över det vuxna livsspannet. En anledning till att den kognitiva forskningen, det vill säga forskning om mentala processer såsom minne, tankar, planering, och intelligens, inte tidigare fått upp ögonen för kombinationseffekterna är just att det krävs mycket stora undersökningsgrupper för att statistiskt hitta och studera de här kombinationseffekterna.

För mer information om studien kontakta:
Ola Sternäng: 08-163946 alt e-post ola.sternang@psychology.su.se
 
Universitetet i huvudstaden – utbildning och forskning på högsta nivå där öppna sinnen möts och utvecklas. Universitetet deltar i regionala, nationella och internationella samarbeten, i debatt och i samhällsutveckling. Här är mer än 50 000 studenter och 6 000 medarbetare verksamma inom humaniora, juridik, naturvetenskap och samhällsvetenskap.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera