Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 januari 2011

Styrning av psykiatrireformer i Sverige och England jämförs ny avhandling

Statvetaren Wendy Maycraft Kall har i sin avhandling gjort en jämförande studie av den statliga styrningen av psykiatrireformer i Sverige och England. Hon visar att valet av styrning påverkades både av administrativa traditioner och underliggande politiska vårdideologier.

I västländer bestäms välfärdsreformer vanligen på nationell nivå av regering och parlament, medan genomförandet decentraliseras till lokal nivå. Därmed avhänder sig staten möjlighet att direkt påverka de tjänster som medborgarna får. Statens främsta mekanism för att påverka blir under sådana förhållanden valet av styrningsstrategi och instrument för att täcka ”styrningsgapet” mellan den centrala och lokala nivån.

Wendy Maycraft Kall har jämfört psykiatrireformer i Sverige och England mellan 1990 och 2005. Hon undersöker hur man organiserat genomförandet av dessa reformer och ställer frågan vad som styr valet av en strategi och utesluter andra. Analysen visar att det, trots att reformernas mål och innehåll hade betydande likheter, fanns olikheter när det gällde valet av styrningsstrategier. Storbritannien valde hårda styrningsstrategier medan Sverige valde mjuka. Hon undersökte tre områdens inflytande över valet av strategi:

– Betydelsen av administrativa traditioner, där historiska, institutionella och konstitutionella arv leder till en spårbundenhet.
– Betydelsen av professioner. Dessa kan ha en stark inverkan på välfärdsreformer eftersom staten överlåter reformen till professioner som är autonoma i förhållande till styrningen.
– Betydelsen av vårdideologi och hur stater använder sig av ”kausala berättelser” i syfte att legitimera en viss typ av politiskt agerande.

Wendy Maycraft Kall visar att administrativa traditioner har haft en viktig inverkan på valet av styrningsstrategi för de två psykiatrireformerna. Däremot, och i motsats till tidigare förvaltningsforskning, kunde administrativa och institutionella modeller inte förklara alla skillnader i styrningsstrategier. I synnerhet påverkar statens underliggande vårdideologier val av styrningsinstrument.

Professionernas betydelse var mer svårtolkat och blandad. En möjlig orsak kan vara låg status hos kommunala socialarbetare, vilket begränsar möjligheterna till professionell påverkan. En annan att analysmetoden behöver utvecklas teoretiskt.

Avhandlingen försvaras vid Uppsala universitet den 28 januari.

För mer information, kontakta Wendy Maycraft Kall, mobil: 073-504 90 24, wendy.maycraft_kall@statsvet.uu.se

Uppsala universitet – kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera