Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 januari 2011

Pyttelitet växtprotein bidrar till livsnödvändigt syre

Människor och djur kan tacka den snillrika fotosyntesen för det syre som finns i luften. Ett extra tack borde vi rikta till det pyttelilla proteinet PsbW. Forskare vid Umeå universitet har nu upptäckt att detta protein är nödvändigt för att växter ska kunna fungera optimalt och bilda syre.

För lite mer än 10 år sedan upptäckte Wolfgang Schröders forskningsgrupp ett extra litet protein, som ingen hade lyckats identifiera tidigare. De hittade proteinet i ett stort komplex av flera olika proteiner, som finns hos växter och alger. Komplexet kallas fotosystem 2 och här spjälkas vatten till syre, protoner och elektroner med hjälp av solens ljus.

Forskargruppen gav proteinet namnet PsbW efter upptäckarens förnamn. Under flera år har de försökt ta reda på vad PsbW har för funktion. Genom att slå ut genen för proteinet har de nu äntligen fått svar på sin fråga. Proteinet är viktigt för att hålla ihop proteinkomplexen så att de bildar stora ordnade funktionella enheter, som maximeras deras förmåga att fånga ljuset.
– På detta sätt hjälper proteinet växten att fånga ljus och överföra elektroner på ett effektivt sätt. Det är en förutsättning för att växten ska kunna producera syrgas, berättar Wolfgang Schröder.  
Utan PsbW klumpar fotosystem 2-komplexen slumpmässigt ihop sig och fotosyntesen blir då inte lika effektiv. Dessutom får växterna svårt att anpassa fotosyntesen till variationer i omgivningen, till exempel förändrade ljusförhållanden.

Resultaten är i första hand av grundforskningsintresse. Samtidigt är det naturligtvis viktigt att veta hur naturen ordnar sina fotosyntetiska ljuskomplex för att kunna efterlikna dessa när man konstruerar solceller eller solpaneler med hjälp av artificiell fotosyntes.

Resultaten presenteras inom kort i The Plant Journal, en välrenommerad tidskrift för växtforskning. Studien är genomförd i samarbete med andra europeiska forskare och har bland annat finansierats med hjälp av anslag från Vetenskapsrådet och EU.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Wolfgang Schröder, professor i biokemi, Umeå universitet
Telefon: 090-786 69 74
E-post: wolfgang.schroder@chem.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera