Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 januari 2011

Mobiltelefoni utan basstationer

Den nya generationens mobilteknik gör det möjligt att kommunicera direkt från telefon till telefon utan att förlita sig på basstationer. I en avhandling vid Linköpings universitet presenteras ett program som körs på telefonerna för att kunna leverera meddelanden även när infrastrukturen för telekommunikation är utslagen.

Den senaste tidens naturkatastrofer har visat hur sårbart samhället är för oförutsedda och omvälvande händelser. Samtidigt har vi sett att det finns en stor vilja att hjälpa människor i krisområden. Men för att räddningsinsatserna ska fungera krävs en fungerande telekommunikation.

Mobila basstationer och satellittelefoner är av stor betydelse men har sina begränsningar vad gäller kostnad, monteringstid och tillgång i större skala. Mikael Asplund, doktorand i datalogi vid LiU, presenterar i sin avhandling bland annat ett komplement till de redan existerande kommunikationsmöjligheterna vid en kris.

Tanken är att använda den nya generationens mobiltelefoner för att sända meddelanden direkt från apparat till apparat. Fördelen med den typen av spontana nätverk är att de kan användas av alla utan någon speciell utrustning och att de kan formas i stort sett omedelbart för att lösa de problem som finns just där.

Men sådana nätverk erbjuder förutom stora möjligheter också utmaningar eftersom det lätt uppstår luckor, nätverkspartitioner, där ingen kan vidarebefordra meddelandet. Samtidigt ställer batteridriften stora krav på energieffektivitet. Mikael Asplund och hans medarbetare har designat ett program som när det körs på telefonerna kan överbrygga dessa svårigheter och leverera meddelanden även under mycket svåra förhållanden.

I avhandlingens första del behandlas också nätverkspartitioner i en mer kontrollerad miljö. Problemet kan exempelvis uppstå när en internetbank råkar ut för störningar i nätverkskopplingen till andra delar av banken. I avhandlingen presenteras en metod som möjliggör för banken att fortsätta ge service till sina kunder trots detta fel.

Avhandlingen Disconnected discoveries: Availability studies in partitioned networks läggs fram fredag 14 januari 2011 kl 13:15 I Visionen, B-huset ingång 27, Campus Valla, Linköping. Opponent är professor Pascal Felber, Université de Neuchatel, Frankrike. Den är publicerad på LiU Electronic Press http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-60553.

Kontakt:
Mikael Asplund 013-282668, 0707-481462, mikael.asplund@liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera