Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 januari 2011

Knäskydd kan bilda allergena ämnen på huden

Gummiprodukter kan bilda isotiocyanater i kontakt med huden och orsaka kontaktallergier. Det visar en studie som gjorts vid Göteborgs universitet. Isotiocyanater är en grupp av reaktiva ämnen som är starka kontaktallergen.

– Ämnen som vid en första anblick verkar ofarliga kan orsaka allergiska reaktioner eftersom hudens enzymer hjälper till att bilda nya, allergiframkallande ämnen som ger upphov till eksem och andra hudproblem. Så är det med isotiocyanater, som bildas på huden när man kommer i upprepad kontakt med gummi, säger Kristin Samuelsson på Institutionen för kemi vid Göteborgs universitet.

Omkring var femte vuxen i Sverige har en kontaktallergi mot ett eller flera kemiska ämnen som de exponeras för i sin omgivning. Vanligast är nickelallergi, men många människor lider av kontaktallergi mot till exempel parfymer. För att ett ämne ska ge allergi fordras att det binder till protein i huden. De ämnen som ger allergi måste därför vara kemiskt reaktiva. Isotiocyanater är starka kontaktallergen som förekommer naturligt i grönsaker men också används i tekniska produkter.

I sin forskning har Kristin Samuelsson använt fluorescerande isotiocyanater för att studera hur allergena ämnen tas upp i hud och lymfkörtlar efter det att de har applicerats på huden. Resultaten visar att de reaktiva isotiocyanaterna till största delen fastnar i det yttersta hudlagret (hornlagret) som består av döda hudceller, men trots detta är de isotiocyanater som testats starkt allergiframkallande.

– Difenyltiourea är ett ämne som används vid framställning av gummimaterial, bland annat neoprengummi som ingår i musmattor, våtdräkter, knäskydd och andra produkter som vi har tät och upprepad kontakt med. Difenyltiourea omvandlas till bland annat isotiocyanat när det appliceras på huden.

Antalet konstaterade allergier mot neoprenmaterial är inte särskilt hög, men det kan bero på att det är svårt att fastställa allergin. Baserat på resultaten i avhandlingen inleds nu en ny studie vid hudkliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset där man vid misstänkt allergi mot neoprengummi kommer att testa med den isotiocyanat som bildas i huden. Genom att testa med det aktiva allergenet ökar möjligheten att fånga fallen av gummiallergi och ge patienterna adekvat behandling och rådgivning. Genom att identifiera allergiframkallande ämnen i vanliga produkter kan man även minska exponeringen i befolkningen.

Avhandlingen “Isothiocyanates as skin sensitizers. Bioactivation and distribution in skin and draining lymph nodes” försvarades framgångsrikt vid disputationen. Handledare var Ann-Therese Karlberg, professor i dermatokemi och ledare för forskningsplattformen Göteborg Science Centre for Molecular Skin Research vid Göteborgs universitet.

Kontaktinformation
KONTAKT:
Kristin Samuelsson, Institutionen för kemi vid Göteborgs universitet
0707- 53 74 74
kristin.samuelsson@chem.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera