Artikel från KTH – Kungliga Tekniska högskolan

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 januari 2011

Ett steg närmare total trådlöshet

Forskare på KTH och Göteborgs universitet, som lett ett internationellt samarbete med amerikanska och italienska forskare, har för första gången experimentellt visat att två typer av magnetiska vågor kan skapas i en spinntronisk oscillator. Detta är ett steg närmare datorer som är betydligt mer avancerade och mindre än idag och att öppna för nya möjligheter inom trådlös kommunikation.

De två typerna av magnetiska vågor som forskarna lyckats framställa, så kallade spinnvågor, går under namnen propagerande (eller utbredande) och lokaliserad spinnvåg. Den förstnämnda sprids som ringar på vattnet ut från nanokontakten, och den lokaliserade är fasthållen i området där strömmen flödar.

– I framtiden kan detta innebära att man slipper en del ledningar på kretskort. Istället kan informationen skickas trådlöst. Det öppnar för möjligheten att skapa betydligt mer avancerad elektronisk utrustning än de som finns idag, säger Stefano Bonetti, nydisputerad doktor på avdelningen för materialfysik på KTH och en av forskarna som varit delaktig i samarbetet.

Han tillägger att forskningsresultatet också kan innebära mer avancerad radarutrustning. Dessutom blir bredden på datakanalen enorm, vilket gör att slutkonsumenter i framtiden skulle kunna ha utrustning med sådana här höghastighetskanaler hemma. Till exempel för att slippa kablar och trådlöst kunna sända filmer från Blu-ray-spelaren till ett antal teveapparater med HD.

– Genom forskningen har vi Visat något som inte bevisat tidigare, att det finns två typer av spinnvågar. Att kunna förstå detaljerna runt hur spinnvågor fungerar är viktigt av en rad olika skäl. Bland annat för att kunna forska vidare på området och för att kunna skapa faktiska tillämpningar, säger Stefano Bonetti.

Arbetet publicerades nyligen i den prestigefulla tidskriften Physical Review Letters, och lägger grunden för en fördjupad förståelse av spinnvågor i spinntronik-komponenter.


– Här hittar du arbetet på Physical Review Letters webbplats [Ref 1]

– Pressmeddelande riktat till vetenskapspress (265 kB) [Ref 2]

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Stefano Bonetti 08 – 790 43 59 eller bonetti@kth.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera