Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 december 2010

Fokus på problem i skolans mångkulturarbete

När den mångkulturella skolan diskuteras ligger fokus på problem och skillnad. Att synliggöra andra perspektiv på frågorna skulle enligt en ny avhandling ge lärare möjligheter till fler strategier och nya arbetssätt.

Under två år har Lena Granstedt, Umeå universitet, samtalat med grupper av klasslärare och modersmålslärare och analyserat deras föreställningar om ”invandrarelever” och deras föräldrar. Hon har också analyserat forskning och rapporter om mångkulturella frågor i skolan för att se vilka underliggande värderingar de bygger på.

– Vem har makt att definiera sig själv, de andra och de andras brister? I skolan är det förstås lärarna, och det ger ett majoritetsperspektiv på mångkulturfrågorna som man tyvärr också kan hitta i olika utredningar, säger Lena Granstedt som i dagarna lägger fram sin avhandling i pedagogiskt arbete.

Samtalen ledde till nya arbetssätt
Granstedts studie visar att diskursen om mångkulturella frågor i skolan fokuserar på brister och problem som kopplas till elever och föräldrar med utländsk bakgrund, samt till lärare. Samtidigt framställs eleven som en resurs för skolans utveckling mot att bli alltmer mångkulturell. Lena Granstedt hittar också uttryck för tankar om skillnad, och då främst mellan gruppen elever med utländsk bakgrund och gruppen elever med etnisk svensk bakgrund.

I en serie samtal om mångkulturella frågor med en grupp av lärare har hon kunnat se en utveckling och att det har skett vissa konkreta förändringar av skolans arbetssätt.

– Genom samtalen blev nya perspektiv på mångkulturella frågor i skolan synliga, och lärarna hittade fler möjliga strategier för sitt arbete. Det ledde också till att klasslärare och modersmålslärare utvecklade ett nytt sätt att samarbeta.

Läs mer i den e-publicerade avhandlingen [Ref 1]
Disputation och kontaktinformation
Lördag den 18 december försvarar Lena Granstedt, institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet, sin avhandling i pedagogiskt arbete med titeln Synsätt, teman och strategier – några perspektiv på mångkulturella frågor i skolan i ett praktiknära projekt. Disputationen äger rum kl. 13.00 i hörsal E, humanisthuset, Umeå universitet. Fakultetsopponent är professor Pirjo Lahdenperä, akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Mälardalens högskola.

För mer information eller intervju, kontakta gärna
Lena Granstedt, institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet.
E-post: lena.granstedt@estet.umu.se
Tel: 090-786 74 53

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera