Tema

Hopp om bättre läkemedel mot cystisk fibros

Forskare vid Örebro universitet och Universitetssjukhuset Örebro har hittat flera substanser som kan leda till bättre behandling av cystisk fibros. Förhoppningen är att det ska leda till effektivare mediciner mot den svåra sjukdomen. Medicinforskaren Igor Oliynyk presenterar de nya rönen i en doktorsavhandling vid Örebro universitet.

Cystisk fibros är medfött och det är en av de vanligaste ärftliga sjukdomarna i västvärlden. Den beror på ett fel i det protein (CFTR) som styr salttransporten genom slemhinnecellerna, vilket i sin tur påverkar vattenutsöndringen, eftersom det finns ett samband mellan transporten av salt (klorid) och vatten.

Följden blir att det slem som täcker kroppens slemhinnor innehåller för lite vatten och blir segt, något som leder till allvarliga konsekvenser framförallt i lungorna och mag-tarmkanalen. Slemhinnorna har en viktig funktion i kroppens försvarssystem, genom att tillsammans med slemmet transportera bort främmande partiklar. Eftersom detta inte fungerar hos patienter med cystisk fibros drabbas de ofta av luftvägsinfektioner, som till slut förstör luftvägarna.

Förbättrad hälsa

– Vi har letat efter substanser som kan rätta till felet i cellernas kloridtransport, och nu har vi testat några av dem, berättar Igor Oliynyk som är läkare och forskare vid Hälsoakademin på Örebro universitet.

Flera av de undersökta substanserna visade sig ha god effekt, och ledde till ett ökat utflöde av klorid genom cellväggen. Det gäller bland annat det slemlösande preparatet N-acetylcystein (NAC) och antibiotikumet azithromycin (AZM), där forskarna även kunde bekräfta att medlet förbättrade patienternas hälsa.

Örebroforskarna testade också sin hypotes om att ämnen som avger kväveoxid skulle kunna stimulera kloridutflödet hos patienter med cystisk fibros.

Krävs fler studier

– Undersökningen visar att den här gruppen substanser kan vara intressant för behandlingen av cystisk fibros, men det krävs naturligtvis fler studier innan vi kan få fram ett ämne som kan fungera som läkemedel i praktiken.

Ett annat preparat som ansetts lovande i behandlingen av cystisk fibros, det anti-bakteriella ämnet duramycin, kan däremot förmodligen avskrivas.

– Trots att det tidigare gjorts positiva försök med duramycin och det redan testas kliniskt, hittade vi endast en mycket liten effekt av av det. Så vi tror inte att det kommer att fungera som läkemedel mot cystisk fibros, konstaterar Igor Oliynyk.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Igor Oliynyk, 0736-70 28 07.

Hopp om bättre läkemedel mot cystisk fibros

 lästid ~ 2 min