Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 december 2010

Vi måste sluta att betrakta bedömning som en helig ko

Vad som betraktas som vetenskaplig kvalitet varierar stort mellan olika discipliner och bedömare. Bedömningen påverkas också av experternas personliga smak. Det visar ny forskning. "Vi måste sluta att betrakta bedömning som en helig ko. Låt oss helt enkelt ta upp bedömningsfrågorna på bordet och begripliggöra vad det är vi egentligen håller på med". Det säger genusforskaren Lena Gemzöe i en intervju i det forskningspolitiska nyhetsbrevet Genusperspektiv.

En god bedömning kräver att vi för en öppen och ärlig diskussion kring vad det är som sker inom ramarna för bedömningsprocesser. Det säger Lena Gemzöe, som på uppdrag av Vetenskapsrådet skrivit rapporten “Kollegial bedömning av vetenskaplig kvalitet – en forskningsöversikt” I intervjun i Genusperspektiv ger hon sin syn på den aktuella forskningen på området och vilken relevans den har för en god bedömning av genusforskning.

Genusperspektiv nummer 6 2010 innehåller även bland annat följande artiklar:

GENUSFORSKARE TOG STORSLAM I UTLYSNING FRÅN VETENSKAPSRÅDET
En grupp genusforskare från Göteborg och Lund kammade hem ett av de största anslagen i Vetenskapsrådets stora utlysning inom Humaniora och samhällskunskap. VR beviljade forskargruppen 10 miljoner för att utforska förhållandet mellan feminismens utopiska visioner och de vardagliga erfarenheterna av kvinnors organisering i Latinamerika, Asien, Europa och Arktis.


JÄMI VILL ATT JÄMSTÄLLDHET SKA BLI STRATEGISKT FORSKNINGSOMRÅDE
Sverige har en unik möjlighet att bli världsledande på forskning om jämställdhet och inte minst jämställdhetsintegrering. Det är en av de saker som lyfts fram när regeringsuppdraget Jämi, jämställdhetsintegrering i staten, slutredovisas nu i december.

LÅNGT KVAR TILL JÄMSTÄLLDHET I EU:S SJUNDE RAMPROGRAM
Glastaket för Europas kvinnliga forskare är intakt. Det konstaterar den expertgrupp som står bakom utvärderingen av EU:s sjunde ramprogram i halvtid. ”EU-kommissonen kan göra mer för att driva på mot ett ökat deltagande av kvinnor i ramprogrammen och bör visa ledarskap i det avseendet”, skriver utvärderarna i sin rapport.

Kontaktinformation
frida.lundberg@genus.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera