Tema

Hon gör svenskt stål ännu bättre

Svenskt ståls höga kvalité är vida känt världen över. Nu blir stålet ännu bättre, tack vare KTH-forskaren Jessica Elfsberg.

Den forskning som Jessica Elfsberg bedrivit rör stål som tillverkas genom stränggjutning. Det har nämligen visat sig att vissa defekter uppstår vid stränggjutning på grund av att gjutformen skakas i ett visst mönster och hastighet.

– Jag har gjort en kartläggning av bland annat det gjutpulver som används och den ytspänning som förekommer vid stränggjutning av stål. Min forskning är ett bidrag till att göra stålet bättre, säger Jessica Elfsberg, som forskar inom ämnesområdet materialens processvetenskap vid KTH.

Hon tillägger att forskningen också bidrar till att förstå det otroligt komplexa processen som stålframställning är. Samtidigt ligger Sverige långt framme när det gäller stål, och svenskt stål är enligt Jessica Elfsberg väldigt konkurrenskraftigt på den internationella marknaden.

Hennes stålforskningen påverkar en rad branscher då stränggjutning är vanligt förekommande för stål som används i olika sammanhang.

– Stränggjutning sker av alla möjliga slags stål, till exempel bilplåt, specialstål för sodapannor som verkar i en varm och frätande miljö, samt fjäderstål som används för dämpning, exempelvis i kemisk industri, säger Jessica Elfsberg.

Det är branschorganisationen Jernkontoret som har finansierat forskningen, och enligt Jessica Elfsberg möjliggör Jernkontoret ett samarbete mellan stålföretag och forskning i Sverige vilket stärker Sveriges stålexport.

För mer information, kontakta Jessica Elfsberg på 08 – 790 83 48 eller jessicae@kth.se.

Hon gör svenskt stål ännu bättre

 lästid ~ 1 min