Artikel från Polarforskningssekretariatet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 december 2010

Unik forskningsexpedition studerar Antarktis ekosystem

Svenska och amerikanska forskare kommer under december månad att arbeta tillsammans i Södra ishavet i ett samarbete med två isgående fartyg. Den svensk-amerikanska expeditionen är tvärvetenskaplig och omfattar såväl långlivade föroreningar och växthusgaser som epidemiologi och mikrobiell ekologi samt havsisens fysik och oceanografi.

Forskningsfartyget Nathaniel B. Palmer (NBP) befinner sig just nu i närheten av den Antarktiska halvön och isbrytaren Oden lämnade hamnen i Punta Arenas i södra Chile i går. Om drygt en vecka kommer fartygen att mötas i Amundsenhavet. NBP fortsätter därefter att studera det öppna området mellan land och havsis, den så kallade polynian, vilket är ett högintressant forskningsområde så tidigt på säsongen då den biologiska aktiviteten är som störst. Oden kommer främst att arbeta i istäckta vatten.

– Det pågående svensk-amerikanska samarbetet kring Antarktisforskning når sin höjdpunkt denna säsong med den unika två-skeppsexpeditionen i Södra ishavet, säger Björn Dahlbäck, Polarforskningssekretariatets föreståndare. Vi ser fram emot en fortsatt utveckling av detta framgångsrika partnerskap i polarområdena.

De svenska forskarna kommer från Göteborgs, Stockholms och Uppsala universitet, Linnéuniversitetet, Chalmers tekniska högskola, Naturhistoriska riksmuseet och IVL Svenska Miljöinstitutet. Ombord på isbrytaren Oden finns även Caroline Gennser, lärare från S:ta Ragnhildgymnasiet i Södertälje, antagen till Polarforskningssekretariatets lärarprogram.

Läs mer om expeditionen Oden Southern Ocean 2010/11, här finns även rapporter och bilder: http://www.polar.se/expeditioner/swedarp2010_11/rapport/oso.html [Ref 1]

Läs mer om lärarprogrammet: www.polar.se/lararprogram [Ref 2]

Följ isbrytaren Oden (position, meteorologiska och oceanografiska data) i realtid: www.smhi.se/oden [Ref 3]

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera