Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 december 2010

Nya metoder kan förbättra vården av nyfödda

En snabb och säker diagnos är viktig för behandlingen av nyfödda barn med blodförgiftning. Örebroforskaren Andreas Ohlin, som själv är barnläkare, har utvecklat nya metoder som på sikt kan skapa stora förbättringar i vården av spädbarn som drabbats av en bakteriell infektion. Resultaten presenteras i en doktorsavhandling i medicinsk vetenskap vid Örebro universitet.

Andreas Ohlin arbetar på nyföddhetsavdelningen vid Universitetssjukhuset Örebro och han konstaterar att behovet av nya diagnostiska metoder är stort.

– Blodförgiftning hos nyfödda kan ha ett snabbt och dramatiskt förlopp, och de tidiga symptomen är ofta diffusa och svårtolkade. Dessutom är de diagnostiska metoder som finns i dag både inexakta och tidskrävande.

Det innebär att behandling med antibiotika normalt sätts in redan innan man fått ett provsvar som bekräftar infektionen och visar vilken bakterie det är frågan om.

Ny typ av blodprov

Därför har Andreas Ohlin både undersökt vilka symptom som är de mest karakteristiska för blodförgiftning hos nyfödda, och möjligheterna att ta fram nya och snabbare metoder för blodprov.

– Målet är att alla barn med allvarliga infektioner genast ska få rätt behandling, samtidigt som de barn som inte har någon infektion ska slippa onödig antibiotikabehandling, förklarar han.

Med dagens metoder tar det minst 48 timmar att få ett första preliminärt svar på ett blodprov, och mellan fem och sju dagar för det slutgiltiga resultatet. Men Andreas Ohlin har testat en snabbare analysmetod, så kallad PCR (Polymerase Chain Reaction), som bygger på modern genteknik.

Svar efter sex timmar

– Metoden är lovande och har potential att även upptäcka bakterieinfektioner som inte visar sig vid odlingsprov.

Till skillnad från traditionella odlingsprover, där man måste vänta på att de eventuella bakterierna i provet ska föröka sig på naturlig väg, innebär den nya tekniken att man på konstgjord väg startar en snabb kopiering av delar av bakteriens DNA. En bit bakterie-DNA tillförs provet, och om det finns bakterier i blodet kommer det att koppla ihop sig med motsvarande del av deras DNA och börja producera kopior.

Genom särskilda molekyler som avger ljus (fluorescens) vid kopieringen, kan man följa processen och redan efter sex timmar konstatera om det finns bakterier i blodet och hur stor mängden är.

Krävs mindre blod

Vid sidan av snabbheten har metoden dessutom den stora fördelen att fungera även med små mängder blod, vilket är särskilt viktigt i vården av spädbarn. Medan man från vuxna patienter normalt tar mellan 10 och 15 milliliter blod, är det sällan möjligt att ta mer än 1 milliliter från ett nyfött barn.

Andreas Ohlin har också visat att det går att använda PCR för att närmare identifiera, ”typa”, den bakterie, Staphylococcus epidermis, som oftast orsakar blodförgiftning hos nyfödda. Genom att ta reda på vilken stam eller typ av bakterien det handlar om, blir det möjligt att spåra var smittan kommer ifrån.

Andreas Ohlin disputerar på avhandlingen “Aspects on early diagnosis of neonatal sepsis” 10 december, klockan 09.00, i Wilandersalen på Universitetssjukhuset Örebro.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Andreas Ohlin, 073-613 72 00 eller andreas.ohlin@orebroll.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera