Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 december 2010

Delaktighet ger tröst när barn är svårt sjuka

Det är viktigt att göra föräldrar och syskon så delaktiga som de vill i omvårdnaden av svårt sjuka barn, framhåller Charlotte Ångström-Brännström i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 7 december.

Långvarigt sjuka barn lever med sin sjukdom varje dag och ställs inför många svåra och smärtsamma situationer. Sjukdomen orsakar fysiskt, psykiskt och existentiellt lidande och hela familjen påverkas. Långvarigt sjuka barn i åldern 4-10 år har i intervjuer och teckningar beskrivit vad som kan trösta dem när de är sjuka, har svåra smärtor, är ledsna och gråter. Svaren visar att de finner tröst genom att föräldrarma finns nära, genom egna tillhörigheter som mjukisdjur och filtar, genom lek och genom att känna förtroende för vårdpersonal som kan trösta dem.

Föräldrar till cancersjuka barn finner tröst genom närhet till barnen, genom att delta i omvårdnaden av dem och genom barnets livsgnista och vilja att inte ge upp kampen mot sjukdomen. Tröst finns i att kunna vistas hemma mellan behandlingar och i att vara tillsammans i familjen. Föräldrarna fann tröst i sjuksköterskors kompetens, närvaro och kontinuitet samt genom det intresse de visade för både barn och förälder. De fann tröst i kamratskapet med föräldrar till andra sjuka barn med vilka de kunde dela glädje och sorg samt från personer i sina sociala nätverk som visade omtanke och erbjöd praktisk hjälp. Syskon till de sjuka barnen tröstade barnen genom lek, omtanke och besök. Familjemedlemmar kan trösta både den som är sjuk och varandra. De finner tröst genom att dela lidandet med varandra och med människor som visar att de vågar stanna kvar, vara tillsammans med och finnas vid deras sida ända till slutet (döden).

Resultaten i avhandlingen kan tillämpas i barnsjukvård och pekar på vikten av att göra föräldrar och syskon så delaktiga som de vill i omvårdnaden av det sjuka barnet, att underlätta för familjen att vara tillsammans, att göra personer i sociala nätverk delaktiga i barnets och familjens situation och att underlätta kontinuitet i omvårdnaden. För sjuka barn kan teckningar vara ett sätt att kommunicera och ge möjlighet att uttrycka känslor vilket kan trösta.

Charlotte Ångström-Brännström är universitetsadjunkt och doktorand vid Institutionen för omvårdnad, där hon kan nås på
tel. 090-786 98 55
e-post charlotte.angstrom@nurs.umu.se

Tisdagen den 7 december försvarar Charlotte Ångström-Brännström, Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Tröst – beskriven av sjuka barn, föräldrar och en sjuksköterska (Comfort as expressed by children, parents and one nurse in pediatric care).
Disputationen äger rum kl. 09.00 i Vårdvetarhusets aula.
Fakultetsopponent är professor Joakim Öhlén, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.
Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-37735

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera