Artikel från Högskolan Väst

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 december 2010

Många etiska dilemman i hemsjukvård nära döden

Det blir allt vanligare att människor vårdas hemma i livets slutskede. Detta gör att sjuksköterskor i kommunal vård ställs inför många svåra situationer. En ny studie utförd på Högskolan Väst sätter fokus på några av de svåraste.

Ibland vill de anhöriga att patienten ska läggas in på sjukhus, fastän patienten själv vill vara hemma. De närstående litar inte riktigt på att hemsjukvården i de flesta fall klarar att lindra smärta och andra symtom lika bra som sjukhusvården.

– Då gäller det att skapa tillit och visa att vi faktiskt klarar det. Man måste vara trygg i sig själv som sjuksköterska, säger Margareta Karlsson, universitetsadjunkt i vårdvetenskap och en av forskarna bakom studien.

Ett annat problem kan uppstå kollegor emellan. Ibland får en patient inte tillräcklig smärtlindring på grund av att läkare och sjuksköterska är oeniga om ordinationerna.

– Det kräver kunskap att bedöma smärta när någon till exempel inte kan prata och det finns en rädsla för att ge för mycket smärtlindring, säger Margareta Karlsson.

Andra dilemman som studien lyfter fram är när patienten vägrar ta emot lindrande vård eller när sjuksköterskan tvingas ge vård som bara är plågsam för patienten. Sjuksköterskorna i studien beskriver oro, frustration och känslor av maktlöshet.

I det stora hela menar Margareta Karlsson att hemsjukvården i livets slutskede fungerar bra. Kunskaperna om palliativ vård har förbättrats. Syftet med studien var att peka ut några riktigt kritiska situationer, så att man kan förbereda sjuksköterskor under utbildning på vad de kan tänkas möta. Författarna till studien menar också att sjuksköterskor som jobbar med hemsjukvård i livets slutskede behöver kontinuerlig handledning.

– När de hamnar i etiska dilemman behöver de prata och de pratar mycket med varandra, men ibland behöver det komma en utomstående part, till exempel en psykolog, säger Margareta Karlsson.

Referens: Community nurse’s experiences of ethical dilemmas in palliative care: a Swedish study, Karlsson, M., Roxberg, A., da Silva, A.B., Bergren, I.
International journal of palliative nursing, 2010

Kontaktinformation
För mer information kontakta Margareta Karlsson, margareta.karlsson@hv.se, 0734-262234

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera