Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 november 2010

Stress och nackvärk vanligare hos kvinnor

Nackvärk är vanligare hos kvinnor än bland män, oavsett yrkesgrupp eller ålder. Stressade unga kvinnor utvecklar mer nacksmärta än stressade män i samma ålder. Kvinnorna upplever dessutom mer stress i vardagen. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

– Bland forskare pågår en diskussion om varför det är så vanligt med värk i muskler och leder, exempelvis nacksmärta, och varför det tycks vara vanligare hos kvinnor än hos män. Fysiska arbeten med tunga lyft eller monteringsarbete som till stor del sker med armarna över axelhöjd, vet vi kan leda till bland annat nackbesvär, berättar Anna Grimby-Ekman, doktorand och statistiker på avdelningen för arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin och tillägger:

– Genom att se på en grupp som inte har lika tunga arbeten, kan vi lättare se på andra faktorer som kan spela roll och kanske förklara den generellt höga förekomsten av nackbesvär, säger Anna Grimby-Ekman.

En enkätundersökning av universitetsstudenter i Sverige, 627 kvinnor och 573 män, visade att värk i nacken var vanligare bland kvinnorna än männen, dessutom fick fler kvinnor än män nackvärk under de fyra år som studien pågick. Dessa resultat var något förvånande då man hade väntat sig att ungefär lika många kvinnor som män skulle haft nackvärk i en ung grupp som denna, där flertalet ännu inte bildat familj och studierna innebar likadan arbetsmiljö för kvinnor och män.

En annan grupp som undersöktes via enkät var ett representativt urval av datoranvändare i den svenska arbetande befolkningen, 870 kvinnor respektive 834 män. I alla yrkesgrupper hade kvinnor mer värk i nacken och övre ryggen. Både bland datoranvändare i den arbetande befolkningen och hos studenterna visade sig nackvärken påverkas av så kallade psykosociala faktorer, bland annat krav från arbetet/studierna.

– Upplevd stress var vanligare bland de kvinnliga studenterna än de manliga, och dessutom verkade den upplevda stressen bland de unga kvinnorna ha större betydelse för uppkomsten av nackvärk än bland männen, konstaterar Anna Grimby-Ekman.

Även om resultaten pekar på att fler universitetsstuderande kvinnor får nacksmärta av de undersökta faktorerna, så tyder studierna också på att det för de unga männen eventuellt finns andra faktorer som kan förklara den stora variationen bland män i förekomst av nacksmärta över tid.

Avhandling för filosofie doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa.

Avhandlingens titel: Epidemiological aspects of musculoskeletal pain in the upper body. Analyzing common and reccurent binary outcomes.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Anna Grimby-Ekman, doktorand och statistiker på avdelningen för arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin, telefon 031 – 786 31 23, e-post: anna.ekman@amm.gu.se
Handledare:
Mats Hagberg, professor vid Sahlgrenska akademin, telefon 031 – 786 63 05, e-post: mats.hagberg@amm.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera