Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 november 2010

Social stress leder till åderförkalkning

Social stress aktiverar immunförsvaret och påskyndar utvecklingen av åderförkalkning, enligt resultat från studier på genmodifierade möss. Men det kan vanlig blodtrycksmedicin sätta stopp för. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Flera stora studier har tidigare visat ett tydligt samband mellan psykosocial stress och risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar. Trots forskning vet man väldigt lite om varför det är så.

– Syftet med min avhandling var att studera de bakomliggande mekanismerna som gör att stress leder till åderförkalkning, och därmed hjärt-kärlsjukdom, förklarar Evelina Bernberg, forskare på avdelningen för molekylär och klinisk medicin vid Sahlgrenska akademin.

Studien är genomförd på genetiskt modifierade möss som spontant utvecklar åderförkalkning. Att använda möss som studieobjekt ger forskarna möjligheten att kontrollerat studera orsakssamband.

– Vi fann att situationer som stör den sociala miljön som mössen normalt lever i ökade åderförkalkningen, medan mer fysiskt betingad stress inte påverkade åderförkalkningen, säger Evelina Bernberg

De upptäckte också att den socialt betingade stressen ökade blodnivåerna av olika inflammatoriska markörer som tidigare visats påskynda utvecklingen av åderförkalkning.

– När det sympatiska nervsystemet aktiveras frisätts adrenalin som ökar pulsen och vi fann vissa bevis för att det sympatiska nervsystemet också ansvarar för frisättningen av de inflammatoriska markörerna, säger Evelina Bernberg.

Denna frisättning kunde minskas av en vanlig blodtrycksmedicin, en så kallad betablockerare. Samma betablockerare minskade också åderförkalkningen och frisättningen av inflammatoriska markörer i möss som inte stressats, vilket visar att det sympatiska nervsystemet spelar en viktig roll i åderförkalkningsutvecklingen.

– Studierna tyder på att social stress som aktiverar immunförsvaret också är den sorts stress som kan leda till utveckling av åderförkalkning, men om vårt resultat av studier på genmodifierade möss leder till samma effekter hos människor, måste bekräftas. Möjligen kan vanliga betablockerare till viss del förhindra att denna stress leder till åderförkalkning, säger Evelina Bernberg.

Fakta åderförkalkning
Åderförkalkning uppstår när kolesterol lagras in i kroppens kärl och bildar plack, vilket kan orsaka olika sjukdomar, exempelvis kärlkramp, hjärtinfarkt och stroke. Åderförkalkningsrelaterade sjukdomar orsakar 40-50 procent av dödsfallen i Sverige varje år.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin, institutionen för medicin.

Avhandlingens titel: The effects of stress on atherosclerosis in mice.  

Kontaktinformation
Evelina Bernberg, forskare på avdelningen för molekylär och klinisk medicin vid Sahlgrenska akademin, telefon: 070-361 07 91, e-post: evelina.bernberg@wlab.gu.se

Handledare:
Professor Göran Bergström, telefon: 031-342 80 11, e-post: goran.bergstrom@hjl.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera