Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 november 2010

Skador i munnen efter snusstopp

Efter ett halvårs snusuppehåll fanns det skador på slemhinnan hos inbitna snusare. Speciellt hos dem som fortsatt att använda nikotinläkemedel under tiden. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

I avhandlingen studerades vilken effekt snusextrakt från cancerframkallande ämnen, nitrosaminer, har på munhåleceller och på celler som ingår i immunförsvaret. Därefter undersöktes hur munslemhinnan på 20 patienter påverkades av snus och nikotin genom klinisk undersökning och via vävnadsprover i mikroskop.

– Det visade sig att snusextraktet hämmade munhålecellernas tillväxt och viktiga celler för immunförsvaret, vilket innebär att immunförsvaret kan försvagas, säger Mats Wallström, forskare på institutionen för odontologi vid Sahlgrenska Akademin och specialist i käkkirurgi.

De testade även ett avvänjningsprogram på 50 patienter med långvarigt och omfattande snusbruk bakom sig. Det ingick stöd och rådgivning och nikotinläkemedel samt ett vävnadsprov som togs från området i munnen där snuset applicerades. Programmet fungerade väl och 30 procent av deltagarna var tobaksfria efter 12 månader.

– Ett viktigt fynd var dock att samtliga deltagare gick upp i vikt, vilket i gruppen där de lyckades sluta snusa också fann en stegring av diastoliskt blodtryck och förhöjt kolesterolvärde, säger Mats Wallström.

Hos 20 av de patienter som ingick i avvänjningsprogrammet och var tobaksfria efter sex månader, togs ett andra vävnadsprov från samma område i munnen.

– Vi kunde då se att slemhinnan inte var normal efter sex månaders snusstopp, vare sig vid klinisk undersökning eller i mikroskop, konstaterar Mats Wallström.

Han anser att denna grupp bör följas upp även efter snusstopp, eftersom det finns misstanke om förhöjd risk för cancer hos före detta tobaksbrukare och tidigare forskning som indikerar att nikotin kan påverka utvecklingen av cancer. Därför är det även viktigt att följa upp personer som använder sig av nikotinprodukter.

– Som vårdgivare och forskare måste vi därför förespråka total tobaksfrihet hos våra patienter, såväl för rökare som för snusare, och vi vill starkt betona att snus inte är en lämpligt som en rökavvänjningsmetod, säger Mats Wallström.

Fakta snus

Även om den allmänna uppfattningen är att snusning anses vara en säkrare form av tobakskonsumtion än rökning får snusare också cancer. Dessutom exponeras snusaren för en starkt vanebildande drog som innehåller cirka 3 000 kemikalier och flera välkända cancerframkallande ämnen, så kallade nitrosaminer. Cirka 150 miljoner människor över hela världen använder sig av rökfri tobak. Enligt siffror från 2009 använder 19 procent av männen och 4 procent av kvinnorna i Sverige snus varje dag. Sverige konsumerar mest munsnus (0.7 kg) per person i västvärlden och den största totalförbrukningen står USA för.

Avhandling för odontologie doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för odontologi, avdelningen för oral och maxillofacial kirurgi.

Avhandlingens titel: Harm and harm reduction in smokeless tobacco users, An in vitro and clinical study.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Mats Wallström, forskare på institutionen för odontologi vid Sahlgrenska akademin och specialist i käkkirurgi, telefon 031-741 36 50, e-post mats.wallstrom@odontologi.gu.se
Handledare:
Professor Jan-Michaél Hirsch, telefon 018-6116450, e-post jan.michael.hirsch@akademiska.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera