Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 november 2010

Keramen zirconia som tandersättning

En vävnadsvänlig keram med hög hållfasthet har med modern datateknik blivit möjlig att använda som tandersättningsmaterial, skriver Anders Sundh i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet den 3 december.

Det handlar om zirconia (yttriumstabiliserad zirkoniumdioxid), som i avhandlingens laboratoriestudier visat sig lämpat för kliniskt bruk i tandvården. Materialet passar bland annat som material i kronor och broar samt även som komponent i käkbensförankrade konstruktioner.

Keramer i allmänhet, det vill säga oorganiska, icke-metalliska material, har länge varit kända för sin höga vävnadsvänlighet, men de mekaniska egenskaperna och bristande hållfasthet har begränsat deras användning i tandvården. Det här materialet började utvärderas i ett utvecklingsprojekt vid tandläkarhögskolan i Umeå 1987, när man sökte alternativ till amalgam. Projektet resulterade i ett samarbete mellan Umeå universitetet och ett teknikutvecklingsbolag i Skellefteå. Där utvecklades ett komplett, datorbaserat system för att producera tandersättningar som tog fram det första godkända zirconiamaterialet för tandersättningar i världen.

I slutet av 1980-talet hade zirconia börjat nyttjas i ortopedisk sjukvård, som ersättning för höftledskulor, men för tandvården var det helt nytt. Eftersom ett tandmaterial ska klara stora påfrestningar av olika slag fanns det ett stort intresse för att utvärdera zirconia med frågeställningen om det skulle kunna fungera som ett tandersättningsmaterial och hur dess hållfasthet påverkades av dimensionering, tuggkrafter, påbränning av porslin, slipning och produktionsprocesserna.

Avhandlingen visar att zirconia påverkas av bland annat porslinspåbränning och att produktionsprocessen kan ha avgörande betydelse för materialets hållfasthet. Resultaten visar att zirconia har en stor potential som tandersättningsmaterial, och det är idag ett av de dominerande materialen i tandvården för ersättning av större tanddefekter.

Anders Sundh, som är uppvuxen i Robertsfors, är legitimerad tandläkare och bland annat verksam som tandläkare i Folktandvården i Västerbottens län. Han är också doktorand vid Institutionen för odontologi, enheten för odontologisk materialvetenskap, och kan nås på
mobil 070-591 23 07
e-post anders.sundh@denzir.com

Fredagen den 3 december försvarar Anders Sundh, Inst. för odontologi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Zirconia as a biomaterial for odontological applications. Effects of composition and manufacturing processes on fracture resistance (Zirkoniumdioxid som biomaterial för odontologiskt användning. Sammansättningen och framställningprocessernas påverkan på dess hållfasthet).
Disputationen äger rum kl. 09.00 i sal B, 9 tr., Tandläkarhögskolan, NUS. Fakultetsopponent är professor emeritus Krister Nilnér, Malmö högkola.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-37578 [Ref 2]

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera