Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 november 2010

Depression och trötthet minskar markant vid pensionering

Psykisk och fysisk trötthet minskar kraftigt när de drabbade pensioneras. Det gäller även för depressiva symtom. Det visar en ny studie från Stressforskningsinstitutet som idag publiceras i den ansedda medicinska tidskriften British Medical Journal, BMJ.

Minskningen av trötthet var särskilt framträdande hos dem som led av kroniska sjukdomar före pensioneringen, men observerades även hos friska.

– Studien visar att många äldre i arbetslivet lider av trötthet och psykisk ohälsa. Det goda är att besvären minskar kraftigt vid pensioneringen. Med tanke på att vi sannolikt kommer att tvingas arbeta längre upp i åldrarna i framtiden är det emellertid oroande att så många verkar bli så trötta av att arbeta redan vid 55 års ålder, säger docent Hugo Westerlund, Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet och ansvarig för studien.

Studien är gjord i ett franskt företag men paralleller kan dras till Sverige då mycket påminner om svenska förhållanden. Till exempel ett medvetet arbetsmiljöarbete och goda sociala förmåner.

– Det är svårt att tro att inte också svenskar, som arbetar längre än fransmännen, skulle bli trötta av att arbeta. Politikerna behöver nog fundera över om det inte behövs fler åtgärder än att höja pensionsåldern för att fler ska kunna arbeta produktivt efter 65 års ålder med bibehållen hälsa, säger Hugo Westerlund. Redan idag är det förstås många som arbetar längre än till 65 utan besvär, men för att fler ska kunna göra det behövs nog betydande anpassningar av arbetslivet utifrån de äldres förutsättningar.

Om studien

GAZEL är en prospektiv kohortstudie av anställda i det franska gas- och elbolaget EDF-GDF. Den aktuella studien omfattade 11 246 män och 2 858 kvinnor i GAZEL som gick i ordinarie pension mellan 1990 och 2006 och som hade besvarat minst en årlig enkät före och en efter pensioneringen (de som pensionerades av hälsoskäl togs bort från studien). Genomsnittlig pensionsålder var 54,8 år. Kronisk bronkit och astma, diabetes, hjärtsjukdomar och stroke samt mental trötthet och fysisk trötthet mättes årligen med enkäter under den 15-åriga observationsperioden (sju år före till sju år efter pensionering). Depressiva symtom mättes vid fyra tidpunkter.

Studien genomfördes av ett internationellt team lett av docent Hugo Westerlund.

Ytterligare information
Hugo Westerlund, docent, Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet
Tel: 08-5537 8926
E-post: hugo.westerlund@stressforskning.su.se

Sofia Lagergren, informationsansvarig, Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet
Tel: 08-5537 8940
E-post: sofia.lagergren@stressforskning.su.se
Universitetet i huvudstaden – utbildning och forskning på högsta nivå där öppna sinnen möts och utvecklas. Universitetet deltar i regionala, nationella och internationella samarbeten, i debatt och i samhällsutveckling. Här är mer än 50 000 studenter och 6 000 medarbetare verksamma inom humaniora, juridik, naturvetenskap och samhällsvetenskap.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera