Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 november 2010

Avvikande blodvärden varnar för ökad dödlighet vid PEG-operation

Kombinationen av högt CRP och låga nivåer av proteinet albumin i blodet är kopplad till ökad risk för dödsfall efter så kallad PEG-operation – inläggande av näringskateter till magsäcken via bukväggen. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet som publiceras i vetenskapstidskriften Gastrointestinal Endoscopy. Av de PEG-patienter i studien som uppvisade båda de aktuella indikatorerna avled 20 procent inom 30 dagar.

Perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG) innebär att man opererar in en silikonslang för sondmatning direkt via bukväggen till magsäcken. Metoden används främst för att patienter som under en längre tid inte kan svälja och äta på vanligt sätt ska kunna få näring, exempelvis vid cancersjukdomar i svalg eller matstrupe och stroke. I Sverige görs flera tusen PEG-operationer om året. Ett problem med ingreppet är att risken för infektion och andra komplikationer är stor, något som i värsta fall kan leda till att patienten avlider.

Albumin är det vanligast förekommande proteinet i blodet och är framförallt viktigt för att hålla kvar blodvätskan i blodkärlen. Det är dessutom förknippat med undernäring och inflammation. CRP är en del av immunförsvaret och CRP-värdet ökar kraftigt i koncentration vid bakterieinfektioner och andra inflammatoriska tillstånd. Forskarna bakom den nu publicerade studien menar att deras resultat talar för att vårdgivare bör överväga att avvakta med att lägga in PEG vid låga albuminvärden kombinerat med högt CRP.

Studien omfattar 484 patienter vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna under åren 2005 till 2009. Den visar att av de 167 patienter som hade kombinationen lågt albumin och högt CRP avled drygt 20 procent (34 patienter) inom 30 dagar. Dödligheten för de patienter som helt saknade dessa riskindikatorer var knappt 3 procent. Det motsvarar en riskökning på drygt sju gånger, efter att hänsyn tagits till möjliga störfaktorer som ålder, kön och bakomliggande sjukdomar som diabetes, cardiovaskulära sjukdomar inklusive stroke och neurologiska sjukdomar. Total avled 58 av patienterna som deltog i studien.

– Det kan vara värt att försöka åtgärda högt CRP och under tiden ge patienten näring med alternativa metoder, och sedan eventuellt återkomma för PEG-inläggning om infektionen har lagt sig och patienten mår bättre. Dessutom bör behandlande läkare informera patient, anhöriga och remitterande läkare om riskerna vid PEG-inläggning, speciellt när dessa markörer för tidig död föreligger, säger John Blomberg, kirurg och en av forskarna bakom studien.

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Mer information finns på ki.se.

Publikation: “Albumin and C-reactive protein levels predict short-term mortality after percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) in a prospective cohort study”, Blomberg J, Lagergren P, Martin L, Mattsson F och Lagergren J, Gastrointestinal Endoscopy, early publication online 12 November 2010, doi:10.1016/j.gie.2010.09.012.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta:

John Blomberg, doktorand, överläkare
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Mobil: 070-398 30 60
E-post: john.blomberg@karolinska.se

Jesper Lagergren, professor
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Mobil: 070-227 40 88
E-post: jesper.lagergren@ki.se

BILD: John Blomberg, foto av Ulrika Eriksson

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera