Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 november 2010

Unik möjlighet till kompetensutveckling inom neutronspridning

Uppsala universitet kommer de närmaste åren att driva neutronreflektometern Super-ADAM, vid kärnreaktorn ILL i Grenoble. Det är viktigt för den framtida kompetensförsörjningen inom neutronspridning, speciellt inför uppbyggnaden av spallationskällan ESS i Lund.

Uppsala universitet kommer de närmaste åren att driva neutronreflektometern Super-ADAM, vid kärnreaktorn ILL i Grenoble. Det är viktigt för den framtida kompetensförsörjningen inom neutronspridning, speciellt inför uppbyggnaden av spallationskällan ESS i Lund.


Den 25 oktober invigdes den nya neutronreflektometern Super-ADAM vid Institut Laue-Langevin i Grenoble, Frankrike. Uppsala universitet har undertecknat ett avtal med Vetenskapsrådet om att driva Super-ADAM.

Reflektometern är ett viktigt instrument för att undersöka materialegenskaper och kan grovt förenklat beskrivas som ett förstoringsglas för de lätta elementen. Till exempel så har metoden mycket hög känslighet för väte, som är nästan osynligt för röntgenstrålar. Tekniken kan därför med fördel användas för att studera biologiska material såväl som väte i material. Neutronreflektivitet är också mycket viktig teknik för att bestämma styrkan och riktningen av magnetiseringen i extremt små strukturer.  Super-ADAM kommer därför att ge Svenska forskare unik tillgång till mycket användbar teknik som kan användas inom vitt skilda områden.

Beslutet att driva Super-ADAM innebär att svenska forskare får tillgång till en tredjedel av den tid som finns att disponera vid neutronreflektometern.

–      Det är viktigt att öka kompetensen bland svenska forskare inom neutronspridning inför uppbyggandet av ESS i Lund. Det här initiativet ger unika möjligheter till det, säger Björgvin Hjörvarsson, professor i materialfysik och huvudsökande av de aktuella infrastukturmedlen för att driva super-ADAM. Medsökande är även Lunds Universitet och Linköpings Universitet.

ESS (European Spallation Source (ESS) )är ett planerat flervetenskapligt forskningscentrum baserat på världens mest kraftfulla spallationskälla. Bygget av ESS i Lund beräknas kunna starta runt 2011/12 och vara klart omkring år 2018/19.

För mer information kontakta Björgvin Hjörvarsson, institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet, telefon  018-471 3837, e-post  bjorgvin.hjorvarsson@fysik.uu.se
Uppsala universitet – kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera