Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 november 2010

Sverige har en onödigt dyr klimatpolitik

I Sverige betalar hushåll och servicenäringar betydligt högre energiskatter än tillverkningsindustrin. Nu visar Lars Bohlin, forskare i ekonomi vid Örebro universitet, att om skatten istället var lika hög för alla så skulle Sverige kunna skärpa klimatpolitiken och minska utsläppen utan att behöva sänka levnadsstandarden.

– Så stora är de samhällsekonomiska förlusterna av att hushållen lägger dyra pengar på energibesparande åtgärder samtidigt som industrin avstår från billiga sätt att minska sin energiförbrukning, säger Lars Bohlin.

Lars Bohlin har i sin avhandling analyserat Sveriges energibeskattning i två studier. Den första tar ingen hänsyn till miljön medan den andra inkluderar påverkan på globala koldioxidutsläpp.

– Jag finner inget som helst stöd för den skattebefrielse för energiskatt som svensk tillverkningsindustri har i någon av mina studier. Vinsten blir högre om man räknar in koldioxidutsläppen men även utan det vinner vi på att ha en enhetlig energibeskattning. Även om syftet med energiskatterna enbart är att öka statens intäkter bör skattesatsen vara lika för alla.

– Studien som tar hänsyn till miljöeffekterna visar att, om vi sänker skatten för hushållen och höjer för industrin, kan vi antingen höja lönerna för alla med cirka två procent eller använda det till att sänka utsläppen ytterligare. Man kan säga att tillverkningsindustrins skatterabatter kostar svenskarna ungefär två procent av lönen.

Lars Bohlin anser att man måste ge samma incitament till företag som till hushåll att investera i miljöteknik. På grund av att svensk industri har betydligt lägre miljöskatter avstår de från att investera i billiga åtgärder för att reducera sina utsläpp samtidigt som hushållen lägger stora pengar på att minska sina. Det gör att Sverige har en onödigt dyr klimatpolitik.

– Om vi ska minska miljöbelastningen på ett kostnadseffektivt sätt bör de billigaste utsläppsreduktionerna vidtas först.

– Det mest förvånande är nog att även majoriteten av industriföretagen skulle tjäna på en sådan skattereform. Det är bara de allra mest energiintensiva företagen som skulle förlora, säger Lars Bohlin.

– Det vanligaste argumentet mot den här reformen är att det leder till industrier flyttar och vi får ökade utsläpp utomlands. Min studie visar att vi får ökade utsläpp utomlands men det vägs upp med råge av energieffektiviseringen inom företagen och minskade transporter, avslutar Lars Bohlin.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Lars Bohlin: 0730-45 29 37, lars.bohlin@oru.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera