Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 november 2010

Ökat stöd från primärvården underlättar för par efter hjärtinfarkt

När den ene i en parrelation drabbas av hjärtinfarkt, påverkas vardagslivet och relationen. Båda måste anpassa sig till en ny livssituation.– Partnern behöver involveras redan under sjukhusvistelsen i samband med infarkten, säger Monica Eriksson vid Mittuniversitetet. Inom kort lägger hon fram en doktorsavhandling på området.

Monica Eriksson har studerat hur par återhämtar sig under de första två åren, efter det att en av de två drabbats av akut hjärtinfarkt.

– Vårdtiderna är ofta bara några dagar, så det mesta av återhämtningen får patienterna klara på egen hand och tillsammans med familjen. Jag har titat på hur de får vardagen och relationen att fungera efter sjukdomen.

Resultaten från avhandlingen visar att familjemedlemmar behöver bli delaktiga redan under den korta sjukhusvistelsen. Här har vårdpersonalen ett ansvar att ta med familjen.

– Inför utskrivning och vid återbesök bör familjen självklart vara med. Jag ser också att primärvården skulle kunna engageras i samband med utskrivning. Primärvården skulle kunna fungera som ett fortsatt stöd för familjen.

Monica Eriksson har träffat 13 olika par. Hon har intervjuat paren vid flera tillfällen och även sammanställt svar från frågeformulär. Avhandlingsarbetet visar att parens återhämtning handlar om att uppnå balans och stabilitet i den nya livssituationen. De par hon följt i studien visade att både känslan av hopp och livskvaliteten förbättrades över tid.
– Det finns inte två par som är lika, utan de par jag studerat har hanterat hjärtinfarkten på olika sätt, säger Monika Eriksson.

Monika Eriksson disputerar den 19 november inom ämnet omvårdnad.

Kontaktinformation
Monica Eriksson,
tel:063-16 56 20, mobil: 073-182 43 85
e-post: monica.eriksson@miun.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera