Tema

Ny bok: Så blir den högre utbildningen ännu bättre – utan att det kostar pengar

Vad är ”högre” i den högre utbildningen? Hur kan kvaliteten förstärkas utan att det kostar mer pengar? Dessa pedagogiska frågor engagerar universitetsvärlden mer än någonsin. I en ny bok presenterar forskaren Christopher Lagerqvist lösningar på många av dagens problem. Den har skrivits inom ramen för ”The Oxford–Uppsala Programme”, ett forsknings- och utbildningssamarbete mellan universiteten.

Vad är ”högre” i den högre utbildningen? Hur kan kvaliteten förstärkas utan att det kostar mer pengar? Dessa pedagogiska frågor engagerar universitetsvärlden mer än någonsin. I en ny bok presenterar forskaren Christopher Lagerqvist flera lösningar på många av dagens problem. Boken har skrivits inom ramen för ”The Oxford–Uppsala Programme”, ett forsknings- och utbildningssamarbete mellan Uppsala och Oxford.

Den internationella konkurrensen på utbildningsområdet ökar. Samtidigt finns en oro för att kvaliteten blir allt sämre vid våra svenska universitet och högskolor. I Uppsala bedrivs en intensiv pedagogisk utveckling för att möta konkurrensen och förbereda studenterna på bästa sätt inför arbetslivet. Frågorna är många: Vad är ”högre” i den högre utbildningen? Vad krävs av läraren och studenten för att undervisningen ska bli så bra som möjligt? Hur aktiveras studenterna utanför schemabunden tid? Hur kan kvaliteten förstärkas ytterligare, utan att det kostar mer pengar?

Oxfordgruppen vid Uppsala universitet har sedan 2008 bedrivit ett omfattande forsknings- och utbildningssamarbete med det anrika University of Oxford. Sammantaget har tre fakulteter och ett tiotal institutioner berörts i Uppsala. Nu slutredovisas det pedagogiska arbetet i boken: Vad är ”högre” i den högre utbildningen? Författaren är fil.dr Christopher Lagerqvist, programchef och pedagogiskt ansvarig för Uppsala universitets Oxfordsamarbete, The Oxford–Uppsala Programme.

Genom en kvalitativ analys av utbildningarna vid University of Oxford och Uppsala universitet presenteras en allmändidaktisk modell för analytiskt tänkande i alla ämnen. Vidare beskrivs hur historieämnet i Sverige kan förstärkas ytterligare, utan att det kostar mer pengar. På ett mer allmänt plan presenteras en lösning för hur svensk högre utbildning ska kunna förbättras genom en tilltagande internationalisering.

– Vårt samarbete med Oxford har gett oss viktiga kunskaper och erfarenheter. Det finns mycket vi kan göra, utan att det kostar mer pengar. Det handlar om på vilket sätt vi arbetar med kvalitetsfrågorna, säger Christopher Lagerqvist.

Christopher Lagerqvist är filosofie doktor och forskare i ekonomisk historia vid Uppsala universitet. Han har även studerat och varit gästforskare vid University of Oxford samt medlem av ”The Senior Common Room” vid Worcester College, Oxford.

Boken kan beställas från: info@pu.uu.se

För mer information, kontakta Christopher Lagerqvist, mobil: 070-277 90 63.
Uppsala universitet – kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Ny bok: Så blir den högre utbildningen ännu bättre – utan att det kostar pengar

 lästid ~ 2 min