Artikel från vr_admin

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 november 2010

Frivilliga soldater dyrare än planerat

I en ny rapport från FOI konstaterar forskarna att rekryteringsbehov och kostnader för den framtida personalförsörjningen till Försvarsmakten i många fall vilar på osäkra antaganden.

– Vi konstaterar i rapporten att planeringen av rekryteringsbehov och kostnader i många fall vilar på osäkra antaganden, säger försvarsekonom Peter Nordlund vid FOI. Rekryteringsbehovet kan bli väsentligt större än planerat och på gränsen till vad som är möjligt inom bibehållen utgiftsnivå.
Kostnaderna för rekrytering, utbildning och tjänstgöring kan också bli väsentligt högre än i nuvarande planer. En kostnadsökning på 1 – 1 ½ miljard kr per år utöver plan kan inträffa.

– En viktig del av den nya personalförsörjningen bygger på tidvis tjänstgörande soldater som normalt tänks arbeta i det civila samhället. De planeras tidvis tjänstgöra i övningar, missionsutbildning och i internationella och andra insatser. En liknande lösning är testad i Danmark, men övergavs där eftersom den inte fungerade tillfredsställande. Detta pekar på osäkerheter rörande effektiviteten i den svenska planeringen för tidvis tjänstgörande soldater, säger försvarsekonom Ulf Jonsson.

– Det vi också konstaterar i rapporten är att en återgång till ett värnpliktssystem inte är ändamålsenligt med den inriktning mot ett tillgängligt insatsförsvar som utgör nuvarande försvarspolitiska prioritering, avslutar Peter Nordlund och Ulf Jonsson.

Läs mer och ladda ner rapporten på www.foi.se [Ref 1] , eller direkt på denna länk: [Ref 2]

Kontaktinformation
Kontakt
Peter Nordlund, försvarsekonom, peter.nordlund@foi.se, 08-55 50 38 74
Ulf Jonsson, försvarsekonom, ulf.jonsson@foi.se, 08-55 50 38 43

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera