Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 november 2010

Arktiskt kol blir till koldioxid i havet

De permanent frusna torvmossar som omger Norra Ishavet innehåller enorma mängder kol. Genom den globala uppvärmningen smälter nu dessa myrar. Kolet förs med floderna till kusten och bryts där ner till koldioxid. Det visar en ny avhandling i miljökemi vid Stockholms universitet.

En viktig transportväg för kolet är de stora arktiska älvarna, som i likhet med våra nordsvenska älvar river med sig enorma mängder organiskt material, speciellt under vårfloderna. Vad som sker med detta material när det når havet har dock länge varit ett mysterium.

Nu visar Vanja Alling, forskare vid enheten för akvatisk miljökemi vid Institutionen för tillämpad miljövetenskap vid Stockholms universitet, att mycket av det landproducerade organiska materialet bryts ned till koldioxid i de kustnära zonerna i Arktis. Kolet från mossarna blir åter en del av det globala kretsloppet.

– Vi ser inte bara att koldioxid produceras utan också att det sedan lämnar havet och bidrar till en ökning av koldioxid i atmosfären. De arktiska älvarna och de kustnära zonerna har alltså en viktig roll i kopplingen mellan smältande myrmarker och ökad global uppvärmning, säger Vanja Alling.
Vanja Alling disputerar den 12 november och har nått fram till sina resultat genom omfattande fältarbeten, bland annat längs hela Sibiriens kust.

Avhandlingens titel: Terrestrial organic carbon in Arctic coastal areas – budgets and multiple stable isotope approaches.
Disputationen: 12 november kl 10.00 i Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Frescati
Ytterligare upplysningar
Vanja Alling, Institutionen för tillämpad miljövetenskap, Stockholms universitet
Mobil: 0738-37 56 81
E-post: vanja.alling@itm.su.se
För bilder, kontakta Vanja Alling

Se även
http://www.polar.se/expeditioner/swedarctic2008/siberian_shelf_study.html [Ref 1]
http://www.su.se/english/research/expeditions/isss-08 [Ref 2]
Universitetet i huvudstaden – utbildning och forskning på högsta nivå där öppna sinnen möts och utvecklas. Universitetet deltar i regionala, nationella och internationella samarbeten, i debatt och i samhällsutveckling. Här är mer än 50 000 studenter och 6 000 medarbetare verksamma inom humaniora, juridik, naturvetenskap och samhällsvetenskap.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera