Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 november 2010

Jordbrukande kvinnor riskgrupp i Vietnam

Vietnamesiska kvinnor med sysselsättning inom jordbruket löper ökad risk att få barn med lägre födelsevikt, konstaterar Sophie Graner i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 17 november.

Socialistiska republiken Vietnam har under de senaste decennierna haft en stark ekonomisk tillväxt och uppvisar förhållandevis låga nivåer av mödradödlighet och barnadödlighet jämfört med andra länder i samma nationalinkomstläge. Avhandlingen redovisar och analyserar graviditetsutfallen hos ca 4400 kvinnor i ett jordbruksområde norr om Hanoi samt resultaten från fokusgrupper med gravida kvinnor och hälsovårdspersonal.

Resultaten visar att kvinnor som är sysselsatta inom jordbruket löper 70 procent ökad risk att föda ett barn med lägre födelsevikt än förväntat samt att kvinnor i någon av de mindre befolkningsgrupperna har en sexfaldigt ökad risk för ett dödfött barn. Barnen med lägre födelsevikt löpte ökad risk för död under graviditet och förlossning eller strax efter förlossningen. Orsakerna till att kvinnorna inom jordbruket är utsatta för denna ökade risk behöver studeras framgent.

I fokusgrupper med gravida och hälsovårdspersonal förmedlade de gravida kvinnorna hur de försökte skapa de bästa förutsättningarna för en normal graviditet genom att bland annat minska sin arbetsbörda samt söka hälsovård i tid. Detta var dock svårt att genomföra i praktiken eftersom det vanligtvis inte fanns någon möjlig avlastning. Det framkom att de gravida kvinnorna hyste en stor tilltro till både mödrahälsovården och förlossningsvården.
Kunskap om graviditetsrelaterade komplikationer och deras symtom samt den höga tilltron till mödrahälsovården och förlossningsvården bidrar sannolikt till de relativt goda resultaten inom mödrahälsovård och förlossningsvård i Vietnam. För att ytterligare kunna förbättra vården behöver en större andel kvinnor och barn få tillgång till kejsarsnitt och bättre vård vid komplikationer. Detta kan uppnås bland annat genom ett förbättrat system för remittering och transporter från hälsostationerna på landsbygden till sjukhusen. I övrigt bör de gravida kvinnornas makar stödjas till ökat engagemang under graviditet och förlossning. Den vietnamesiska kvinnans plats i samhället behöver stärkas ytterligare.

Sophie Graner är uppvuxen och bosatt på Värmdö utanför Stockholm. Hon är verksam som gynekolog och förlossningsläkare vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna och har tidigare arbetat i Sudan för organisationen Läkare utan gränser. Hon kan nås på

Mobil 0706-849239
e-post sophie.graner@obgyn.umu.se
Porträttbild [Ref 1]
Onsdagen den 17 november försvarar Sophie Graner, Institutionen för klinisk vetenskap, obstetrik och gynekologi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Reproductive outcomes in rural Vietnam. Perspectives and experiences by pregnant women and health care professionals on pregnancy promotion and maternal health care
Disputationen äger rum kl. 09.00 i Bergasalen, by. 27, NUS.
Fakultetsopponent är docent Elisabeth Darj, Uppsala universitet.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-37266 [Ref 2]

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera